X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

משחקים לשלום

Organization Type: מיזמים, עמותות, תוכניות

General Description:

ארגון מלכ"ר המאמין שמשחקי וידאו הם גשר להידברות בין צעירים באזורי קונפליקט

מטרות וחזון:

משחקים לשלום הינה עמותה הפועלת לצמצום דיעות קדומות בקרב בני נוער דרך פלטפורמה של משחקי מחשב מקוונים. אנו מארנים תוכניות בבתי ספר וכן אירועים וירטואלים המנצלים את הפופולריות של מדיית משחקי המחשב לטובת יצירת חוויה משותפת חיובית, נגישה ובלתי פורמלית במטרה ליצור מקפצה למפגש בין אישי איכותי בין בני נוער.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הארגון מפעיל תוכניות בבתי ספר בכל רחבי הארץ במטרה לצמצם תופעות של גזענות ולקדם סובלנות.

סוג שירות

פעילות חווייתית

קהל יעד

ילדים ונוער

אזורי פעילות

באינטרנט