X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

נוף משותף

Organization Type: מיזמים, עמותות

General Description:

פיתוח הדור הבא של מנהיגות צעירה

מטרות וחזון:

קרן עמרי (ע"ר), היא עמותה המפעילה בלב הגליל את המיזם החברתי נוף משותף حيز مشترك, שהוקם לזכרו של עמרי גולדין ז"ל, אשר נרצח בפיגוע במירון, באוגוסט 2002.
העמותה פועלת למען יצירת מנהיגות משותפת צעירה ואותנטית הדוגלת בחיים משותפים, קיימות ויזמות וככזו מעצימה שיתופי פעולה אזוריים בלב הגליל בין יהודים וערבים המקדמים את האזור מבחינה חברתית וכלכלית ופועלים יחד בכבוד הדדי ומתוך חדשנות יזמית.
בחזוננו, הגליל הוא מרחב אנושי מגוון, בו חיות זו לצד זו קהילות שונות ברווחה חברתית וכלכלית, הרואות בשותפות ביניהן, בכבוד ההדדי ובחדשנות יזמית מפתח לשגשוג הפרטים, הזהויות והקהילות. בוסתן נוף משותף حيز مشترك, יהיה מרחב משותף לקהילות השכנות בכדיי שיצמיחו מנהיגות, חשיבה ועשייה יזמית, בגליל ובישראל

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

מהות החזון של נוף משותף حيز مشترك הוא עיגום המשאבים המשותפים (הכלכליים, אנושיים וחברתיים) המאפיינים את שתי החברות לחוד למען מטרות משותפות המובילות לשגשוג של שתי החברות יחד. אנו פועלים מתוך ההבנה כי כאשר יפעלו יחד שתי החברות מתוך אמון, היכרות עמוקה וכבוד הדדי, ינוצל הכוח האזרחי באופן שלם יותר בכל תחומי החיים והדבר יטיב עם שני הצדדים.