X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

סוויץ'

Organization Type: עמותות

General Description:

SWITCH - מרכז לחיים משותפים
מרכז סוויץ' מייסודו של מכון טריגובוף הינו מרכז קהילתי לחיים משותפים. המרכז מתבסס על ראיה מערכתית והוליסטית, יוזם ומוביל מגוון של פעילויות, תכניות ומיזמים להכשרה וקידם תעסוקה בחברה הבדואית ההכשרה לתעסוקה, , העצמה ותמיכה לעובדים ומשפחותיהם, כישורי חיים וכלים מגוונים ונוספים.
המרכז הוקם ביוזמת מכון הארי אוסקר טריגובוף בבית עידן הנגב בשיתוף עם חברת עידן הנגב ובסיוע שלJNF אוסטרליה.
המרכז הוקם בהתאם לחזונו של הארי אוסקר טריגובוף לאחר ביקורו בשטח שעתיד היה להפוך לפארק התעסוקה עידן הנגב ופועל לקידום התעסוקה בנגב, בדגש על החברה הבדואית.

מרכז סוויץ' החל לפעול בפארק התעסוקה המשותף לרהט, בני שמעון ולהבים "עידן הנגב" במבואת העיר רהט בשנת 2019.
המרכז משתרע על פני כ – 500 מ"ר והוא כולל כיתות לימוד, סדנאות מחשב, קליניקה טיפולית, אולם רב תכליתי, חללי עבודה, משרדים, אודיטוריום וחדרי ישיבות.

מטרות וחזון:

החזון: להיות מרכז שוקק בו מתקיימות פעילויות ברות קיימא למען חיים משותפים בין יהודים ובדוואים בנגב.

המטרות:
1.העמקת ההכרות בין החברה היהודית והחברה הבדואית והטמעת ערך של הקיום המשותף.
2. יצירת שותפויות בין רשויות / עסקים / קהילות להכרות תרבותית וחברתית.
3.קידום השתלבות בעולם העבודה ובתעסוקה איכותית בדגש על אוכלוסיית הנשים.
4. חיזוק ערכי הלמידה וההשכלה והמיומנויות הנדרשות כמנוף להשתלבות מיטבית בעולם התעסוקה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

מכון הארי אוסקר טריגובוף (ע"ר 580570190) מיסודה של קרן טריגובוף סידני אוסטרליה פועל בישראל לקידום שוויון הזדמנויות בתעסוקה בקרב החברה הבדואית וכן לקידום מטרות של אחדות ושילוב חברתי בישראל וקידום חברתי וכלכלי של אוכלוסיות מוחלשות בישראל .
יו"ר המכון הינו מר אפרים הלוי, ראש המוסד לשעבר. המנכ"ל הינו מר שלום נורמן.

דגשים בפעילויות המרכז- המרכז שם דגשים סביב מספר צירי תוכן ומספר אוכלוסיות למען צמצום פערים וקידום החברה בנגב.