X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

סיר לסלאם

Organization Type: מיזמים

General Description:

הסעודות:
הסעודות שלנו הן שיר הלל לאדמה שמזינה בטובה את שני העמים כבר דורי דורות. הן מספרות את הסיפור של כולנו.
את הסיפור של עוקצה ודובשה של ישראל העכשיוית סיפור של תקווה,של שכנות,של מסורת ובקטן סיפור של חברות אמיצה שהגדלה והעמיקה דרך מחקר קולינארי,לב פתוח ואוזן קשבת.

ההרצאות:
אחרי עשרות ערבי שיח ואלפי אוזניים ששמעו, הקשיבו והתרגשו עכשיו גם אתם יכולים להזמין אותנו.
בהרצאה שלנו, אנחנו מספרות את הסיפור של המקומי של החיים על קו התפר של החברות והתקווה.
את הסיפור של ההיסטוריה החברה והכלכלה של האוכל אז והיום. נקודות ההשקה והשוני.
הסיפור של ״סיר לסלאם״ הוא בבואה לחברה הישראלית.
אנחנו מייצרות מרחב שיח מחבק ונוקב חכם ומלא הומור שמעלה בעדינות שאלות ומנסה לתת תשובות ופתרונות ביחד עם הקהל.
את החוויה הזו מלוות טעימות קטנות לתפארת המטבח הפלסטיני וזה היהודי והשילובים המיוחדיים שרקחנו ביחד במטבח.

מטרות וחזון:

״סיר לסלאם״ הוא חגיגה של טעמים טובים, אך לא פחות של אהבת אדם ואדמה, במובן הרומנטי ביותר שיכול אדם להעלות על דעתו. ״סיר לסלאם״ הוא מפגש קולינארי בין המטבח הפלסטיני המסורתי ובין המטבח היהודי העכשיוי והתחקות אחר מקורותיו בתפוצות.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

״סיר לסלאם״ מציעה חוויה שהיא גשר איתן מעל פוליטיקה ומגזרים.

סוג שירות

פעילות חווייתית

קהל יעד

הקהל הרחב

אזורי פעילות

כל הארץמרכז