X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

סקוושבונד

Organization Type: עמותות

General Description:

- המודל של סקוושבונד מבוסס על השתתפות קבועה בתכנית הליבה לאחר הלימודים.
- כל הילדים מגיעים 2-3 פעמים בשבוע למשך עד 10 שנים.
- הצהרון מניח את הבסיס להתפתחות אישית מתמשכת, לכידות קבוצתית ושינוי חברתי.
- במגרש, משחק הסקווש משמש ככלי חינוכי לטיפוח ערכים, בניית אופי ולימוד מחויבות, התמדה ועבודת צוות.
- מחוץ למגרש, סקוושבונד מפתחת כישורי חיים, משפר את הבנת השפה התלת-לשונית ומציע הזדמנויות לאימון מנהיגות ושירות קהילתי.

מטרות וחזון:

אנו מאמינים שלכל אדם, ללא הבדל מגדר, דת או מצב סוציו-אקונומי, מגיעה הזדמנות שווה לממש את הפוטנציאל הטמון בו. אנו מנצלים את משחק הסקווש כדי לקדם ניידות כלכלית-חברתית ולבנות חברה משותפת.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

סוג שירות

פעילות חווייתית

קהל יעד

ילדים ונוער

אזורי פעילות

כל הארץ