X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

עין בוסתן (מעיין בבוסתן ע"ר)

Organization Type: עמותות

General Description:

עמותת מעיין בבוסתן מפעילה מסגרות חינוכיות לילדים בגילאי 1-6: פעוטון וגן ילדים רב-גילאי, הממוקמים ביישוב הבדואי ח'ילף, שבמועצה המקומית בסמת טבעון. הילדים שמתחנכים בגני העמותה מגיעים מיישובים שכנים: קריית טבעון, בסמת טבעון וכפרים ויישובים נוספים סמוכים.
מעיין בבוסתן מפעילה ומעודדת גם פעילויות נוספות שמקדמות דיאלוג והבנה בין הקהילות היהודיות והערביות, כגון קבוצות לימוד, חוגים, מעגלי הקשבה ואירועים תרבותיים.

מטרות וחזון:

מעיין בבוסתן הינה עמותה יהודית-ערבית לשינוי חברתי הפועלת בתחום החינוך הדו-לשוני והרב תרבותי על פי עקרונות חינוך ולדורף. מטרת העמותה לקרב לבבות ולהוות גשר בין האוכלוסייה היהודית לבין האוכלוסייה הערבית החיות בשכנות, כדי לבנות יחד חברה המבוססת על חיי שיתוף ושלום. העמותה הוקמה בשנת 2005 על ידי הורים יהודים וערבים מקהילות שכנות בגליל התחתון, והיא מעניקה הזדמנות לילדי שני העמים להכיר, לכבד ולבוא במגע האחד עם האחר, כבר מגיל צעיר.

לחברי עמותת מעיין בבוסתן יש חזון חברתי משותף, לפיו ערבים ויהודים חיים יחד בשוויון, שלום, והבנה הדדית. כדי ליצור מציאות כזו, אנו, חברי העמותה, חולקים זה עם זה את השפות ואת התרבויות שלנו, ומתייחסים לשונות שבינינו כאל משאב והזדמנות להעשרה וללמידה - ולא כמקור לקונפליקט.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

עמותה יהודית-ערבית לשינוי חברתי הפועלת בתחום החינוך הדו-לשוני והרב תרבותי על פי עקרונות חינוך ולדורף.