עמותת בסוד שיח

עמותת בסוד שיח

סוג הארגון: מיזמים, עמותות

תאור כללי:

ארגון של מתנדבים הרותמים את מיומנויותיהם וניסיונם המקצועי כמשאב לקידום דיאלוג בין קבוצות קונפליקט בחברה הישראלית.

מטרות וחזון:

עמותת "בסוד שיח" הוא ארגון מתנדבים הרותמים את מיומנויותיהם וניסיונם המקצועי כמשאב לקידום דיאלוג בין קבוצות קונפליקט בחברה הישראלית. העמותה נוסדה בשנת 1993, על ידי קבוצת פסיכולוגים, קליניים וארגוניים, מהשמאל ומהימין, דתיים וחילוניים, שראו בדאגה את תהליכי הקיטוב, הניכור והאלימות המאיימים על שלמותה ועל יסודותיה הדמוקרטיים של החברה הישראלית.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

מטרת העמותה היא לקדם דיאלוג, שיח רב גווני, מכבד ומקרב לקיום משותף, בריבוי זהויות בחברה הישראלית ובכך, לאפשר איכות לקיום החברתי בחברה הישראלית, על כל גווניה - המבוסס על עקרונות הדיאלוג.
העמותה פועלת בהתבסס על שלוש הנחות יסוד:
הנחת היסוד היא כי בבסיס העמדות וההתנהגויות הפוליטיות והחברתיות השונות של בני האדם, קיימים תהליכים מודעים ולא מודעים הנובעים מצרכים ומרגשות אנושיים ומונעים על ידי אמונות תרבותיות משותפות, חלקן גלויות וחלקן סמויות.
הנחה נוספת היא, כי כל שלם מורכב מניגודים וטוענת שכל חלק בשלם חשוב להמשך התפתחות דינמית. שיח בין החלקים השונים של החברה מאפשרת לכל אחד למצוא את חשיבות ומשמעות מקומו בתוך המרקם השלם.
הנחה שלישית היא, כי קיום בצוותא של קבוצות, דעות ואידיאולוגיות שונות ואף מנוגדות בחברה הוא לא רק אפשרי אלא גם רצוי, בהיותו מעודד התפתחות והפריה הדדית. זה מאפשר לחברה לצמוח כמערכת פתוחה, חיה ונושמת.

קהל יעד

הקהל הרחב

אזורי פעילות

צפון