X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

עמותת בראשית לשלום

Organization Type: עמותות

General Description:

קבוצת התיאטרון הקהילתי מורכבת מנערים ונערות המגיעים מיישובי הגליל הרבים. מקיבוצים ומושבים, מערים ומהכפרים, ערבים, יהודים, צ'רקסים ודרוזים, דתיים וחילוניים. הצעירים עברו תהליך ממושך ואינטנסיבי לחיזוק הקבוצה ולפיתוח היצירתיות. המופע "בראשית" הוא פרי יצירתם ותוצאה של המפגש המשותף. פנטזיה של חלום- מחול של תקווה אל החופש.
המופע, אותו הם מציגים ברחבי העולם, נוצר ממפגשים במהלך השנה, ברגעים של סבל ושל קונפליקט. ברגעים בהם נדמה היה שאין מקום בטוח על אדמת ישראל לתושביה מכל התרבויות. הרצון ליצור דבר מה חיובי שיכול לתת תקווה יצר מופע המגלם בתוכו את הכאב, את החלום, את הרצון הכן של אלו שהכירו את המלחמה ושואפים מעומק ליבם ובכל מאודם אל השלום.

מטרות וחזון:

פיתוח מנהיגות לקידום השלום באמצעות: האמנות, החינוך לערכים הומניים, מעורבות חברתית
ובעזרת מו"מ משתף וגישור.
הרחבה והעמקה של חיים משותפים בין תושבי הגליל המגיעים מתרבויות, דתות, ומנהגים שונים.
פיתוח וקידום יוזמות חינוכיות להכרות הדדית בין בני התרבויות השונות.
העצמת הזהות האישית תוך כדי העמקת הלימוד של השורשים וההיסטוריה של העם של כל
אחד ואחד, כדי להעריך את השוני כמקור להעשרה אישית.
סיוע ותמיכה לנפגעי טרור בארץ ובעולם. יצירת קשר בין נפגעי טרור בארץ ובעולם.
הקמת מרכז חינוכי למפגשים ולמידה בתחומי כבוד האדם, סובלנות, קיום משותף רב תרבותי וחינוך לדיאלוג בין שונים.
פיתוח קשר בין ישראל לעולם באמצעות אירוח קבוצות הטרוגניות, ארגון סמינרים והכרה של ישראל.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הגליל הנו תיאטרון של סיפורים , אגדות, דרמות ומפגשים של תרבויות שונות. הרגשנו את הצורך לרקום באמצעות ההרמוניה המופלאה הזו יחסים שיעודדו את המפגש בין בני אדם דומים ושונים ובו זמנית קרובים בליבם.

כך נולדה עמותת בראשית לשלום ותיאטרון ארקובלנו- קשת במרום, כדי לנסות ולשמור על האיזון העדין שכל יום נראה שביר יותר.

בעזרת האמנות נגלית האפשרות להדברות, לשאלות, לשיחה תוך למידה אחד על רעהו.

נוצרה התרגשות וסערת רגשות כדי לעודד ולתמוך בבניה משותפת, תוך תיקווה מחודשת למתן משמעות לחיים ולעתיד העולם שלנו.