X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

עמותת יד ביד – המרכז לחינוך יהודי-ערבי בישראל

Organization Type: מיזמים, עמותות

General Description:

העמותה מקימה ומקיימת תשתית של מסגרות חינוכיות וחברתיות לחברה משותפת לערבים ויהודים

מטרות וחזון:

עמותת יד ביד הוקמה בשנת 1997 במטרה לקדם ולפתח בישראל חברה משותפת לערבים ויהודים, באמצעות תשתית של מסגרות חינוכיות וחברתיות לחיים משותפים של אזרחי המדינה. תכנית הלימודים בבתי הספר "יד ביד" מושתתת על עקרונות המשקפים את שתי התרבויות והלשונות, ללא יחס מועדף לאחת מהן, ועל חינוך לאוריינות רב-תרבותית ולאזרחות משותפת ושוויונית. בתי הספר של העמותה הם ציבוריים, מוכרים ורשמיים בפיקוח משרד החינוך. ילדים יהודים וילדים ערבים מתקבלים לכל כיתות הלימוד, החל מגן הילדים ועד לכיתה י"ב (התיכון - בירושלים בלבד), כאשר אלו פותחות שעריהן לכל השכבות והקבוצות בחברה היהודית ובחברה הערבית, והקבלה אליהם אינה תלויה ביכולת הכלכלית של המשפחה או בעמידה במבחנים ובדרישות כלשהן. העמותה שואפת להרחיב את פעילותה, ולהקים להקים מוסדות קהילתיים משותפים בצורות שונות ומגוונות, מסביב לכל אחד מבתי הספר הדו לשוניים. מוסדות אלה יבטיחו קיומה המתמשך של פעילות חברתית, תרבותית ואזרחית, ביניהם בתי המדרש/מדרסות ללימודי טקסטים ערביים ויהודיים; מרכזים ללימוד שפה ותרבות; סיורים רעיוניים ליישובים ומקומות הקשורים לחיים המשותפים; מיסוד של טקסים וציון מועדים על לוח השנה; ומוסדות נוספים, על פי היוזמות של חברי קהילות יד ביד. העמותה שואפת להקים מסגרות חינוך נוספות בערים מעורבות כגון עכו, רמלה, כרמיאל, נצרת עלית ולוד או באיזורים בהם קהילות כפריות, יהודיות וערביות, כגון טירה-כפר-סבא, השוכנות זו לצד זו.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

מוסדות החינוך "יד ביד" הם בתי ספר וגני ילדים לחינוך דו־לשוני,הפועלים על בסיס אידאולוגיה הומניסטית, שממנה נובעת תפיסת עולם המושתתת על חיים משותפים ושוויוניים בין ערבים ליהודים, כולם אזרחי ישראל. על פי תפיסת העמותה, חובתה של החברה להכיל שונוּיוֹת של פרטים וקבוצות, אף אם הם שרויים בקונפליקט היסטורי. לכן, פועלים בעמותה לקדם מימוש של פדגוגיה שתוביל את התלמידים לחיים מלאים ואוטונומיים של הגשמה עצמית לצד הוגנות חברתית המבוססת על עושר תרבותי.