X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

עמותת קשת – קהילה | תרבות | סביבה – מצפה רמון

Organization Type: עמותות

General Description:

מצפה רמון, היא בירת מרחב הר הנגב והיישוב המבודד בישראל.
העיירה ממוקמת על שפת מכתש רמון, מוקפת נופי בראשית מרהיבים ושמורות טבע מדבריות. במצפה רמון חיים כ-5,500 תושבים בלבד, בני מגוון קהילות, המהוות מיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית כולה.

בני המקום – צברים, עולים חדשים, חילונים, דתיים, עבריים ובדואים, חיים ויוצרים יחד מרחב השראה מדברי ייחודי. הבידוד ומיקום העיירה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל, יוצרים אתגרים בתחומי קהילה, סביבה, חינוך ותרבות .

עמותת קשת הוקמה בשנת 1999 על-ידי קבוצת תושבים מקומיים, ומהווה מסגרת תומכת ליוזמות ולפרויקטים, המקדמים פתרונות לאתגרים אלה ובכך תורמים להעצמת קהילה מאוחדת ופיתוח הר הנגב כמרחב משגשג ובר-קיימא.
במהלך השנים הוכיחה עמותת קשת את הכוח העצום שיש לתושבים המוכנים להקדיש מזמנם ומרצם כדי להפוך, את מצפה רמון ומרחב הר הנגב, לבני-קיימא המתקיימים בהרמוניה עם סביבתם המדברית. מעורבות חברי העמותה, בפרויקטים שונים במרחב, משמעותית ומזמנת שיתופי פעולה נרחבים והשקה בין תחומי העיסוק של העמותה.

בזכות המוניטין שיצא לה כמחוללת שינוי חברתי וסביבתי, זוכה העמותה להכרה ותמיכה נרחבות בקרב המגזרים הממשלתי והחברתי, ופועלה מהווה דוגמא ומופת למנהיגות אזרחית מקומית.

מטרות וחזון:

עמותת קשת היא בית ליוזמות מקומיות במצפה רמון ובמרחב הנגב בתחומים:
קהילה וחינוך – להעצמת הקהילה המקומית
תרבות – אמנות פלסטית, מוסיקה, שירה, מחול וספורט
סביבה – שמירה על המשאב הטבעי וקידום פיתוח בר-קיימא

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

לעמותה פעילות ענפה בקרב הקהילות הבדואיות במרחב הר הנגב שבין מדרשת בן גוריון למצפה רמון.
בין הנושאים והמיזם שאנו מובילים: ייצוג קהילות מול הליכי תכנון והסדרה, פיתוח מיזמי תיירות, פיתוח פרויקטים חינוכיים ומפגשים חוצי מגזרים.