ערי חינוך

ערי חינוך

סוג הארגון: מיזמים, תוכניות

תאור כללי:

קידום החינוך לערכים דמוקרטיים ולשותפות בין החלקים השונים של החברה הישראלית

מטרות וחזון:

ארגון ערי חינוך הוא ארגון חברתי שפועל ליישום שיטת חינוך חדשנית יחד עם שילוב ערכים כגון זכויות אדם, שוויון הזדמנויות, חופש הביטוי ועוד, בכיתות הלימוד.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הארגון פועל ליישום ערכים שונים בתהליך הלמידהת להעשרת התלמידים, ולהעשרת הלמידה וחווית הלמידה של התלמידים. הארגון מתמקד בדמוקרטיה, כלומר בדמוקרטיה לא רק כשיטת משטר, אלא כתפיסה ששמה את האדם במרכז: זכויות אדם, שוויון הזדמנויות, חופש הביטוי ועוד. בכך נוצרת סביבה שמקדמת את חיזוקות דעותיו ואת בטחונו העצמי של כל תלמידת בלי קשר למוצאות דתות או אמונתו. הארגון פועל לעבודה קבוצתית של התלמידים, לעזרה הדדית ולמעורבות חברתית. בכך אנו מגבירים את תחושת התלמידים שכל אחד ואחד מהם חשוב לתהליך הלמידה.