X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

פורום אנשי עסקים ערבי –יהודי

Organization Type: פורומים

General Description:

חזון- מי אנחנו?
הפורום הוקם ע"י גבעת חביבה כחלק מתכנית שותפות בין קהילות על מנת שיהווה פלטפורמה ליצירת שיתופי פעולה בין אנשי עסקים ערבים ויהודים, לחיזוק המגזר העסקי בחברה הערבית, יצירת מיזמים חדשים, מינוף והפריה עסקית, בניית נטוורקינג בעל השפעה על מקבלי החלטות ברמה האזורית והלאומית.
הפורום ייצר פלטפורמות להיכרויות חדשות ויתמוך בשיתופי פעולה עסקיים ויזמות בין אנשי עסקים תוך סיוע לבעלי עסקים.
ההתמודדויות היומיומיות של עצמאיים הינן רבות ודורשות ידע נרחב בתחומים שונים, ופורום העסקים יכול וצריך לספק את הידע הזה תוך שימת דגש על פיתוח עסקים ויזמות בחברה הערבית שיוביל להעצמה וצמצום פערים דרך פיתוח כלכלי ועסקי.

מטרות - מה עושה הפורום?
הפורום יתפתח ויפעל בלווי גבעת חביבה וכחלק מהרעיון אותו מפיצה גבעת חביבה של בניית חברה משותפת בהתאם למטרות הבאות:
- הובלת שיתוף פעולה עסקי-כלכלי אזורי שיאפשר מימוש אינטרסים של בעלי עסקים.
- תמיכה בתהליכים עסקיים-כלכליים מחברים בין החברה הערבית ליהודית.
- פתיחת ערוצים לקשרים עסקיים בינלאומיים.
- העצמה וצמצום פערים של החברה הערבית דרך פיתוח עסקי-כלכלי.
- השפעה על מקבלי החלטות ברמה הלאומית, כולל יצירת מקומות עבודה חדשים ושינויים כלכליים באזור, מיפוי הצרכים לשיתופי פעולה של אנשי עסקים באזור והבאתם למקבלי החלטות ברמה של המלצות.
- העצמה אישית של משתתפים בפורום (הכרות, פיתוח אישי, עניין, למידה, העשרה, פתיחת הזדמנויות דרך ההכרות).
איך?
- בניית מבנה ארגוני (מודל)- הגדרת תחומי פעילות המשלבים את המטרות הכלכליות-עסקיות והחברתיות בהובלת חברי הפורום ובלווי גבעת חביבה.
- בניית נטוורקינג של אנשי עסקים ערבים ויהודים שיהווה גורם בעל השפעה על מקבלי החלטות ברמה המוניציפלית והלאומית ב-3 רמות:
שיתוף פעולה בין חברי הפורום
הרחבת שת"פ לרמה הארצית
בחינת שת"פ בינלאומי
- בניית מסגרת כלכלית (למשל: הקמת חברה בע"מ, קרן השקעות)
- פרסום, מדיה, יח"ץ , גיוס בעלי עסקים לנטוורקינג

מטרות וחזון:

יצירה של תשתיות אזוריות לשותפות כלכלית/עסקית ערבית - יהודית רחבה להקמה או הרחבה של עסקים ולבנייה של חברה משותפת.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

תמיכה בתהליכים עסקיים-כלכליים מחברים בין החברה הערבית ליהודית