X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

פורום בריאות דרום – דרומיים/יות למען שוויון בבריאות

Organization Type: פורומים

General Description:

פורום לקידום צדק ושוויון בבריאות בנגב

מטרות וחזון:

פורום בריאות דרום הינו פורום אזורי של פעילות ופעילים חברתיים, נשות ואנשי מקצוע מתחום מקצועות הבריאות ומתחומים נוספים ונציגי רשויות מקומיות המתגוררים בכל אזור הנגב, יהודים וערבים. הפורום פועל למען קידום שוויון בבריאות וסגירת הפערים בבריאות בין הנגב למרכז הארץ. את הפורום יזמו חברות קבוצת ב"ש-שוויון בבריאות יחד עם רופאים לזכויות אדם מתוך הבנה שישנו צורך בפורום איזורי כדי לקדם את הסוגיות הכאובות שזוהו בתחום אי השוויון בבריאות.

העובדות
פערי הבריאות בין המרכז לדרום ממשיכים להעמיק:
• הפער בתוחלת החיים בין הדרום למרכז מגיע לחמש שנים מהממוצע הארצי.
• הפער בשיעור מיטות האשפוז בין הדרום למרכז מגיע לפי שניים וברפואה דחופה אף יותר מכך.
• הפערים בזמינות שירותי הבריאות ובכוח אדם רפואי בין המרכז לפריפריה מעמיקים, למשל בתחום רפואת המומחים.
• קיימים פערים ניכרים במספר המיטות לשיקום בין המרכז לפריפריה. אדם שמשתחרר מאשפוז מתקשה לקבל שירותי שיקום ראויים בבית או בקהילה
• מצב הבריאות של האוכלוסייה הבדואית בנגב הוא בין הגרועים במדינת ישראל.

נתונים

תמותת תינוקות: 3.4 ל-1,000 לידות חי. בקרב יהודים 2.5 ובקרב ערבים 6.3. שיעור תמותת התינוקות בדרום הוא הגבוה ביותר בכל הארץ 5.6 ל1,000 לידות חי.
תוחלת חיים: ממוצע ארצי 80.8, רהט 77.1, בני ברק 81.7 ואילו רעננה 85.5. זאת אומרת שישנו פער של מעל לשמונה שנים בתוחלת החיים בין העיר בה תוחלת החיים הנמוכה ביותר וזו עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר, אחת ממוקמת במרכז ואילו השנייה בדרום. ממוצע תוחלת החיים בדרום הוא הנמוך ביותר מכל הארץ 79.6 !!!! (ומאד קרוב למחוז הצפון שם הממוצע כמעט זהה לדרום 79.7).
מחסור בכח אדם רפואי שיעור האחיות הממוצע בOECD הוא 8.8 אחיות ל-1,000 נפש. בישראל ישנו מחסור כללי וחמור באחיות, ובדרום המחסור חמור אף יותר. שיעור האחיות ל-1,000 נפש במחוז תל אביב הוא 5.8 ואילו שיעורו בדרום הוא 3.3, הנמוך ביותר בארץ!!!!. פורום בריאות דרום פעל בשנים האחרונות בנושא המחסור בכח אדם סיעודי וגיבש מספר פתרונות ישימים כדי להתמודד עמו.
בדרום ישנן פחות מיטות אשפוז ממוצע הOECD למיטות אשפוז ל-1,000 נפש הוא 4.8 ובישראל בכלל הממוצע נמוך יחסית- 3.1. שיעור מיטות האשפוז הכלליות בדרום הוא הנמוך בכל הארץ! ועומד על 1.4 מיטות ל-1,000 נפש וזאת לעומת מחוז תל אביב בו השיעו

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הפורום פועל למען קידום שוויון בבריאות וסגירת הפערים בבריאות בין הנגב למרכז הארץ.