פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי

סוג הארגון: עמותות, פורומים

תאור כללי:

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי הוקם על ידי תושבים ערבים ויהודים בנגב, במטרה לשמש מסגרת לשיתוף פעולה ערבי-יהודי כבסיס למאבק משותף לשוויון זכויות מלא בין ערבים ויהודים המאפשר צדק חברתי וצדק חלוקתי לאוכלוסיות הנגב. אחת הסוגיות המרכזיות שעומדת לנגד הארגון היא המאבק למען הכרה בכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב.

מטרות וחזון:

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי הוקם בשנת 1997 על ידי תושבים ערבים ויהודים בנגב, במטרה לשמש מסגרת לשיתוף פעולה ערבי-יהודי כבסיס למאבק משותף לשוויון זכויות מלא בין ערבים ויהודים המאפשר צדק חברתי וצדק חלוקתי לאוכלוסיות הנגב. אחת הסוגיות המרכזיות שעומדת לנגד הארגון היא המאבק למען הכרה בכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

ייחודו של הפורום בהיותו ארגון ערבי-יהודי יחיד שהוקם בנגב, הפועל למען דו-קיום ושוויון אזרחי ועיקר פעילותו מתמקדת במדיניות ובאוכלוסיית הנגב. הארגון משתף פעולה עם ארגונים יהודיים וערביים בנגב וברחבי הארץ כולה. פורום דו-קיום בנגב רואה בכל ממשלות ישראל ורשויותיהן השונות, אחראיות למניעה של זכויות אזרחיות מלאות מערביי הנגב. לאור תפיסה זו, רואה הפורום כאחת ממשימותיו העיקריות את עידוד השותפות היהודית-ערבית במאבק למען זכויות אזרח, זכויות אדם ושוויון אזרחי לערבים-הבדואים בנגב. כל הפעילויות והפרויקטים של הארגון מבוססים על פעילות משותפת ערבית-יהודית.