פורום המשולש הדרומי והשרון לשוויון אזרחי ומאבק בגזענות

פורום המשולש הדרומי והשרון לשוויון אזרחי ומאבק בגזענות

סוג הארגון: עמותות

תאור כללי:

פורום המשולש הדרומי והשרון לשוויון אזרחי ומאבק בגזענות הוקם בשיתוף פעולה בין פעילים חברתיים מתחומים שונים באזור המשולש הדרומי והשרון - יהודים וערבים, חילוניים ודתיים, נשים וגברים מעדות שונות בחברה הישראלית – לבין המטה למאבק בגזענות וקרן פרידריך אברט.
הפורום שם לעצמו כמטרה להקים קהילה משותפת של אזרחים שאכפת להם, המעוניינים במקום טוב יותר לחיות בו, מקום שבו אין לגזע, דת, צבע ומין כל השפעה על היחס לאדם, וכבוד האדם הוא הערך המרכזי.
מתוך מודעות לכך, שהיכרות ופעילות משותפת תביא להפחתת ואף מניעת גזענות וליותר שוויון, יפעל הפורום לישום של מיזמים משותפים בתחומים החשובים לקהילות במארג החיים: בחינוך ובתרבות כבסיס, ובהמשך בתחומים רבים ושונים, כמו שוויון בתעסוקה, איכות הסביבה, תחבורה, מאבק באלימות ופשע ועוד.

מטרות וחזון:

לפעול יחד לקידום שותפות קהילתית, שייכות, חיבור, קבלה, סובלנות, שוויון וכבוד הדדי בקרב כל תושבי השרון והמשולש הדרומי.
العمل معا على تطوير الشراكة المجتمعية، الانتماء، الترابط، تقبل الاخر، التسامح ، المساواة والاحترام المتبادل بين سكان الشارون والمثلث الجنوبي.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?