X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

פנימה

Organization Type: תנועות

General Description:

קידום מפגשים ודו-שיח

מטרות וחזון:

מדינת ישראל היא המדינה של כולנו. אנחנו מאמינים במדינת ישראל, אנחנו מאמינים בישראלים. לא מוכנים להשלים עם הפילוג והקיטוב, עם השנאה, עם העדר הסולידריות. לא מוכנים להשלים עם חומות גבוהות של פיצול בין קהילות, מגזרים ודתות.
אנחנו - ישראלים רבים מכלל חלקי החברה - עומדים יחד - באומץ - אל מול המציאות ומבינים שהחברה הישראלית פצועה. בואו היו שותפים בתנועה רחבה שתפעל לאיחוי וריפוי הפצעים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

"פנימה" מחבר בין אלפי ישראלים מכל חלקי החברה: נשים וגברים, ימנים ושמאלנים, ערבים ויהודים, עולים חדשים וותיקים, אשכנזים ומזרחיים, דתיים, חילוניים וחרדים.