X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

פרויקט רוזנה

Organization Type: תוכניות

General Description:

להכשיר אנשי בריאות פלסטינים בבתי החולים בישראל על מנת שיוכלו לחזור ולבנות את היכולות המקצועיות בתחום הבריאות של קהילותיהם, במיוחד כאשר יש פערים מזוהים.
להסיע חולים פלסטינים מהמחסומים בעזה ובגדה המערבית לבתי חולים בישראל באמצעות הארגון הלא-ממשלתי השותף שלנו, “בדרך להחלמה.
לסייע בטיפול בילדים פלסטינים חולים בבתי החולים בישראל במקרים בהם המימון של הרשות הפלסטינית מוגבל.

מטרות וחזון:

המשימה של פרויקט רוזנה היא ליצור מסלולים לשלום בין ישראל לפלסטין
זו יוזמה בריאותית קהילתית, רבת אמונה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

שיפור רמת הטיפול בילדים פלסטינים חולים