X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

צופן מרכזי טכנולוגיה עילית

Organization Type: עמותות

General Description:

ארגון מלכ"ר המורכב ממקצועני הייטק יהודים וערבים המקדמים שיוויון חברתי בעזרת פרוייקטים בתחום ההייטק ושילוב ערביי ישראל בעולם ההייטק

מטרות וחזון:

המטרות של צופן:
לקדם את תעשיית ההייטק, ואת התעשיות המתקדמות בחברה הערבית בישראל
להגדיל באופן משמעותי את מספר המהנדסים הערבים העובדים בהיי טק
לתת יעוץ והכוונה לגורמים השונים הפועלים בתוך החברה הערבית, כדי למנף פיתוח אזורי בתחומי תעשיות מתקדמות.
לתת הדרכה ולהציע פתרונות לכשלים המהווים מכשול בדרך לפיתוח תעשיות מתקדמות באוכלוסייה הערבית

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

צופן הוא ארגון שמטרתו לקדם את שילובם של מהנדסים ערבים לתעשיית היי-טק כאמצעי להתפתחות כלכלית ואינטגרציה בחברה.
הפעילות שלנו מבוססת על גישור בין תעשיית ההיי-טק לחברה העברית, ולכן אנו מקדמים חברה משותפת בעבודה ובחיים יום-יוםמיים.

סוג שירות

קהל יעד

אזורי פעילות