קול הנוער – תיאטרון לקידום נוער בסיכון ע"ש אתי הילסום

קול הנוער – תיאטרון לקידום נוער בסיכון ע"ש אתי הילסום

סוג הארגון: עמותות

תאור כללי:

התיאטרון, הפועל במרכז אניס ביפו, מציע הכשרה אינטנסיבית לנוער בסיכון יהודי וערבי, במגוון מקצועות התיאטרון, מציע אלטרנטיבה לחיי רחוב, מעניק השכלה, אופציות תעסוקתיות,ליווי רגשי, ארוחה חמה ומקום בו ניתן למצות את הפוטנציאל האישי.

מטרות וחזון:

הכשרה אינטנסיבית לנוער בסיכון יהודי וערבי, במגוון מקצועות התיאטרון.
האנסמבל יהווה אלטרנטיבה לחיי רחוב, יעניק השכלה, אופציות תעסוקתיות, ליווי רגשי, יהווה מקום בו ניתן למצות את הפוטנציאל האישי, תוך תחושת מסוגלות לקיום חיים משותפים בין שכנים יהודים וערבים בעיר מעורבת.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

אנסמבל קול הנוער פועל בשכונה ד' ביפו, ומציע הכשרה אינטנסיבית לנוער בסיכון יהודי וערבי.