X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

קו משווה

Organization Type: עמותות

General Description:

עמותה לקידום שוויון זכויות בתעסוקת אקדמאים ערבים

מטרות וחזון:

חברה משותפת היא לא רק חברה שוויונית וצודקת לכל אזרחיה - היא גם חברה שמתקיים בה מפגש יום-יומי, במרחב משותף. המרחב המשותף הנפוץ ביותר, זה שאנו מבלים בו את רוב חיינו הבוגרים, הוא מקום העבודה. קו משווה מסייעת לארגונים ליצור מרחב משותף - על ידי שילוב אקדמאים ערבים בעבודה שהולמת את כישוריהם. קו משווה תחדל להתקיים כאשר יהיה ייצוג הולם של ערבים במקומות עבודה (כפי חלקם באוכלוסיה - 20%). נייחל ליום הזה ובינתיים נמשיך לקדם אקדמאים ערבים ומנהלים וארגונים שמוכנים להכליל.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?