X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

ריפוי על פני הפערים

Organization Type: עמותות

General Description:

אנו מחויבים לשפר את בריאותם של ישראלים החיים בפריפריה החברתית, ושל כל הפלסטינים. אנו מפגישים קבוצות, במידת האפשר, כדי להחליף רעיונות ולעבוד יחד. אנו שואפים להגביר את הקיבולת והיעילות של הקבוצות המקומיות הללו. שיטת העבודה שלנו לשיפור הבריאות מייצגת נתיב לבניית שלום. HATD היא העמותה היחידה המספקת מימון וייעוץ טכני בנושאי בריאות הן לקהילות הפלסטיניות והן לקהילות הישראליות; והיחידה שמטפחת שיתוף פעולה בין קבוצות - הבדל קריטי בזמנים מאתגרים אלו.

מטרות וחזון:

החזון שלנו: אנו שואפים לשפר את היכולת והאפקטיביות של הקהילות שאנו מממנים. לטווח ארוך, אנו מקווים ליום שבו חלק ממנהיגי הקבוצות שמימנו יהיו המנהיגים הפוליטיים של המחר.

המטרה שלנו: לשפר באופן מדיד את בריאותם של אנשים בשולי החיים בישראל ובשטחים הפלסטיניים הכבושים באמצעות התערבות מבוססת קהילה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?