X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

אתר סדרת הטלוויזיה "סוויץ'"

Organization Type: תוכניות

General Description:

סדרת טלוויזיה

מטרות וחזון:

אתר "סוויץ'", בהיותו חלק מהתכנית החינוכית "חינוך לחיים משותפים" של מט"ח, נועד לעודד עיסוק בסוגיות השנויות במחלוקת ביחסים בין אזרחים יהודים וערבים מנקודות מבט שונות, תוך הדגשת החשיבות של המכנה המשותף האזרחי בתוך המציאות החברתית הטעונה. תכני האתר מסודרים בהתאם לנושאים הרלוונטיים בתכנית הלימודים באזרחות לחטיבה העליונה: מגילת העצמאות, סוגי לאומיות, עקרונות הדמוקרטיה ובפרט הכרעת הרוב והגנה על מיעוטים, זכויות אדם וזכויות קבוצה, השסע הלאומי ועוד.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

האתר מבקש לעודד למידה מעמיקה וחווייתית, כדי להפחית את התפיסות הסטריאוטיפיות בקרב התלמידים. אם בין אזרחים יהודים וערבים מנקודות מבט שונות, תוך הדגשת החשיבות של המכנה המשותף האזרחי בתוך המציאות החברתית הטעונה. תכני האתר מסודרים בהתאם לנושאים הרלוונטיים בתכנית הלימודים באזרחות לחטיבה העליונה: מגילת העצמאות, סוגי לאומיות, עקרונות הדמוקרטיה ובפרט הכרעת הרוב והגנה על מיעוטים, זכויות אדם וזכויות קבוצה, השסע הלאומי ועוד. האתר מבקש לעודד למידה מעמיקה וחווייתית, כדי להפחית את התפיסות הסטריאוטיפיות בקרב התלמידים.

קהל יעד

הקהל הרחב

אזורי פעילות

באינטרנט