X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

שיח שלום

Organization Type: מיזמים

General Description:

ל"שיח שלום" יש חזון של מעגלים המכילים אחדות של הפכים. מעגלים אלו הם הסדנאות והתכניות שאנו מארגנים ומנחים. בחלק מהמעגלים הללו, ישראלים בעלי אמונות ורקע שונים מעורבים זה בזה. באחרים מתכנסים פלסטינים בעלי אמונות ורקע שונים. ישנם גם חוגים הכוללים גם ישראלים וגם פלסטינים מכל הזהויות והאמונות. כשאנשים יושבים יחד בפעם הראשונה הם עלולים להרגיש שהם לכודים יחד בבור, אבל ככל שהם חופרים יותר ויותר לתוך הבנת עצמם ואחד את השני הם מגלים שהם יכולים להפוך את הבור לבאר של מים חיים הזורמים מהמעמקים ונושאים אותם יחד אל פני השטח.

מטרות וחזון:

החזון של "שיח שלום" הוא בהשראת הדימוי המקראי של "וגר זאב עם כבש" שהוא גם הלוגו שלנו. הצבעים לוכדים את הניגוד של יין ויאנג שמייצג את הרעיון, הכול כך מרכזי בתורת היהדות, שהשלום הוא אחדות של הפכים. באחדות של הפכים, אנשים שאינם יכולים ליישב את המחלוקות ביניהם, ואף מאשימים זה את זה בסבלם, מגלים שכל אחד הוא שומר על פיסת אמת אחרת. כל אחד הוא חלק בפאזל שלא יכול להיות שלם בלעדיהם. השלמות הזו היא שלום.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

קהל יעד

הקהל הרחב

אזורי פעילות

ירושלים