שכנות טובה

שכנות טובה

סוג הארגון: עמותות

תאור כללי:

"שכנות טובה" הוא פרויקט שכנים המבוסס על התנדבות והמפגיש את תושבי אבו תור היהודים והפלסטינים החיים לאורך קו התפר בין מערב ומזרח ירושלים. הפרויקט כולל יוזמות כגון שעורי עברית/ערבית, קבוצת כדורגל לבנים, פרויקט כלכלה מקומית בר-קיימא, פורום נשים, גן קהילתי אורגני ואירועים קהילתיים

מטרות וחזון:

שכנות טובה וחיים משותפים בקו התפר של ירושלים

כיצד מתקשר לחיים משותפים?