X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

שלומית – עמותה להפעלת מתנדבים לשירות לאומי (ע"ר)

Organization Type: עמותות

General Description:

עמותה המקדמת צעירים בעלי פטור מהצבא להתנדב ולשרת שירות לאומי אזרחי

מטרות וחזון:

עמותת שלומית הוקמה בשנת 1993 כעמותה פלורליסטית, א-פוליטית והיא מנוהלת על ידי הנהלה ציבורית נבחרת. העמותה מפוקחת על ידי רשם העמותות ורשות השירות הלאומי. שלומית פועלת להקניה ולטיפוח של ערכים אוניברסאליים, המדגישים חיים דמוקרטיים חופשיים, סובלנות הדדית, אזרחות שוויונית ואחריות חברתית.
החזון: עמותת שלומית תהייה שותפה בבניית אזרחות טובה בחברה רב-תרבותית ותהווה בבואה של החברה הישראלית במיטבה.
המטרות: הפעלת צעירות וצעירים בעלי פטור מצה"ל או שלא נקראו לשירות, המסוגלים להתנדב, להשתלב, לתרום ולהיתרם בשירות הלאומי ואזרחי, באמצעות יצירת תהליך המעצב חוויה חיובית, העצמה ושייכות למסגרת על ידי צוות מקצועי וערכי.
הבטחת שוויון הזדמנויות לשירות הלאומי ואזרחי ולזכויות המוקנות בגינן, לצעירות ולצעירים אזרחי ישראל, שהינם בעלי פטור משרות צבאי או שלא נקראו לשירות.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

שלומית מציעה מגוון רחב של אפשרויות לצעירות ולצעירים שאינם מגויסים לצבא מטעמים רפואיים ואחרים כגון: נפגעי נפש, עיוורים ולקויי ראייה, בעלי מוגבלות פיזית ושכלית התפתחותית, חרשים וכבדי שמיעה, נערות במצוקה, נוער בסיכון ונוער מנותק, כמו גם לבנות מסורתיות ודתיות ולמתנדבים ולמתנדבות מקרב המיעוטים בישראל: מוסלמים, נוצרים, בדואים, צ'רקסים ודרוזים.
העמותה הינה חלוצה בהפעלת שירות אזרחי לבני המגזר הערבי 0כמו גם לבנים יהודים). זכותם לשרות לאומי ואזרחי ולזכויות המוקנות בגינו, הובטחה לאחר מאבק ציבורי ומשפטי ממושך שניהלנו לרבות פנייה לבית דין גבוה לצדק באמצעות האגודה לזכויות האזרח בשנת 1996. מימוש החזון של מייסדי העמותה חולל מהפיכה חברתית בישראל בכל הקשור להתנדבות פלורליסטית, חילונית ואזרחית ושינה את סדר ההעדפות של הפרט. מזה למעלה מ-23 שנה שאנו מהווים פורצי דרך וסמן ימני בתוך השרות הלאומי והאזרחי וגאים להיות שותפים מובילים ומשפיעים בשדה זה.

קהל יעד

צעירים

אזורי פעילות

כל הארץ