X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

תאטרון זיקית, עמותת אדם נוף בית בגליל

Organization Type: עמותות

General Description:

'זיקית' – בית לאומנות במה חזותית הוא תאטרון רב-תחומי ורב-תרבותי מהגליל, המקיים הצגות לילדים ולמבוגרים. ההצגות מבוססות על שימוש באמצעים חזותיים-ויזואליים ומיעוט במלל, כגון בובות, חפצים, מוזיקה, תנועה, משחקי תאורה ועוד. הצגות הילדים הן בעברית וערבית.
המייסד והמנהל האמנותי הוא פבלו אריאל. אנשי הצוות הם תושבי הגליל ומייצגים את הפסיפס האנושי שבו.
התאטרון מופיע באולם הבית לקהל הרחב ובפני קבוצות מאורגנות של הורים וילדים, נשים, גמלאים, צוותים, מנהלים ועוד.
התאטרון מפיק ומקיים מזה 3 שנים את 'בובות בצפון' – הפסטיבל הדו-לשוני לתיאטרון בובות, היחיד מסוגו.
פעילות 'זיקית' יוצא גם להופעות חוץ ברחבי הארץ ובעולם. הצגות התאטרון השתתפו בפסטיבלים בינלאומיים וזכו בפרסים רבים לאורך השנים.

מטרות וחזון:

יצירה אמנותית רב-תרבותית ברמה גבוהה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הרפרטואר של 'תיאטרון זיקית' יוצר מקום בו אנשים מרקע שונה יכולים לצפות בהנאה באותן הצגות, לבנות בסיס לחוויות משותפות בהווה וזיכרונות משותפים לעתיד.
היוצרים, השחקנים והמוסיקאים הם יהודים וערבים, ומייצגים את הפסיפס האנושי הרב-תרבותי בגליל.