X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

תג מאיר

Organization Type: מיזמים, פורומים, תוכניות

General Description:

פורום תג מאיר נוסד במטרה להשמיע קול של סובלנות, כבוד הדדי ומאור פנים כלפי שכנים, זרים וגרים בתוכנו

מטרות וחזון:

פורום תג מאיר נוסד במטרה להשמיע קול של סובלנות, כבוד הדדי ומאור פנים כלפי שכנים, זרים וגרים בתוכנו ולמען נזכור כי גרים היינו בארץ מצרים. הפורום יפעל לכתיבת תוכניות חינוכיות לבתי ספר ותנועות נוער העוסקות בכבוד האדם, בכיבוד תרבויות ודתות שונות ובכיבוד בני מיעוטים ,פליטים וזרים. ארגוני הפורום יפעלו ברוח המשנה האומרת "חביב אדם שנברא בצלם", ליצירת מפגשים בין יהודים-מוסלמים ונוצרים ישראלים ופלשתינאים, תושבי קבע, מהגרי עבודה ופליטים. הפורום ייצור מאבק ציבורי המתנגד התנגדות פעילה: רוחנית, חינוכית, מוסרית, משפטית ופוליטית לתהליכים פרסומים ודעות גזעניות הבאות בשם היהדות ובכסותה, המסיתות לגזענות מכתימות ומרעילות את החברה הישראלית, לכדי חברה בלתי אנושית וגזענית. פורום תג מאיר יוקיע את מבצעי הפעולות הגזעניות, יתמוך בנפגעים ויפעל לאכיפת החוק על פי חוקי מדינת ישראל והמסורת היהודית שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הפורום יוזם פעילויות ואירועים פרו-אקטיביים שמטרתם לעמת אנשי חינוך, תלמידים ותלמידות עם ערכים פלורליסטיים ויהודיים של כבוד האדם באשר הוא. בנוסף "פורום תג-מאיר" הוקם כשיתוף פעולה של קבוצה של ארגונים ותנועות בכדי לתת מענה הולם לפעולות תג-מחיר/גזענות והתרת דם. קיום קואליציה כה רחבה של ארגונים יהודים ששותפים לפורום מחזקת את הקול היהודי נגד גזענות.
תג מאיר, פועלת בעקביות נגד פשעי השנאה והגזענות במספר אפיקים:
1. אירועי תגובה למעשי תג מחיר
2. קידום תוכניות לימוד חינוכיות כנגד פשעי שנאה וגזענות
3. קידום חוקים ועידוד הרשויות השונות בישראל לפעול נגד פשעי שנאה.
בכך פעולת לחברה טובה יותר שפועלת למען חיים משותפים.

קהל יעד

הקהל הרחב

אזורי פעילות

כל הארץ