X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

15 דקות

Organization Type: מיזמים

General Description:

קצת עלינו
׳15 דקות׳ הוא ארגון המקדם תחבורה נגישה, ירוקה וצודקת יותר לתושבי ישראל

הארגון מייצג את ציבור הנוסעים ופועל למענו מול המדינה והרשויות המקומיות, בכדי להגדיל את אפשרויות ההתניידות שהן חלופה לרכב הפרטי, וכן להביא לכך שהתחבורה הציבורית תהיה אלטרנטיבה ראויה לרכב הפרטי, וזאת באמצעות קיצור זמני הנסיעה בתח״צ, שיפור והוספת שירות, שיפור נוחות וקישוריות בין אמצעי התחבורה השונים ועוד.

הארגון רואה בתחבורה הציבורית והמקיימת כלי מרכזי המסייע להקטנת הפערים בין מרכז ופריפריה, להפחתה משמעותית של זיהום האוויר בישראל ולקידום אורח חיים בריא יותר לכלל תושביה.

ייעוד הארגון הוא להביא לשינוי יחסי הכוחות הקיימים: מקהל שבוי שנוסע בתחבורה הציבורית או ברכב הפרטי מכורח הנסיבות, לקהילה של צרכנים משפיעים המביעים את דרישותיהם וצרכיהם ומביאים לשיפור התחבורה הציבורית ולמעבר של נוסעים מרכב פרטי לתחבורה הציבורית, לאופניים, להליכתיות ולשיתוף נסיעות.

הפעילות שלנו מתקיימת באמצעות עבודה עם הציבור:

>> עבודה קהילתית עם קבוצות מקומיות ואקטיביסטים לשיפור שירותי התחבורה בשכונות ובערים.

>> הפצת וניתוח סקרים להבנת צרכי הנוסעים.

>> הפעלת מוקד לסיוע לנוסעי התח״צ.

>> פעילות און ואופליין לקידום מאבקים ציבוריים ברמה הארצית עם ומול משרדי הממשלה, חברי הכנסת והעיריות, עם התקשורת ועם מעסיקים.

מטרות וחזון:

פעילות למען תחבורה ציבורית מהירה, זמינה ואיכותית והוספת קווי שירות ציבוריים, כך שמערכת התחבורה הציבורית תהווה חלופה ראויה לשימוש ברכב הפרטי ולעמידה בפקקים ותביא להפחתת השימוש ברכב הפרטי.

מתן כלים להתארגנות קהילתית לפעולה למען שיפור התחבורה הציבורית.

קידום השיח הציבורי החיובי בנושא תחבורה מקיימת.

סיוע לעיריות ולמעסיקים שרוצים לקדם פרקטיקות של תחבורה ירוקה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

׳15 דקות׳ הוא ארגון המקדם תחבורה נגישה, ירוקה וצודקת יותר לתושבי ישראל