X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

Comet-ME – חשמל בר קיימא לאזורים כפריים

Organization Type: עמותות

General Description:

אסטרטגיה
Comet-ME בונה ומתקינה מיני-רשתות חשמל המבוססות רוח ותאי שמש, ופתרונות מים ביתיים נקיים. אנחנו סוכנות ביצוע משולבת אנכית, כלומר אנו מנהלים את התהליך משלב גיבוש התפיסה ועד להשלמת הפרויקט. באמצעות מעורבות ישירה וארוכת טווח עם הקהילות, אנו מקבלים הבנה טובה יותר של הצרכים שלהם ואנו מסוגלים לעצב את המערכות בהתאם ולהבטיח את הקיימות ארוכת הטווח של תשתיות האנרגיה והמים.
הישגים:
העבודה שלנו התפתחה מתוך מערכת יחסים ארוכת טווח ומחויבות לקהילות הפלסטיניות באזור C - מבסיסנו בדרום הר חברון וכעת מצפון לאזור רמאללה. היוזמה התחילה בהתנדבות מלאה. המתקנים הראשונים הותקנו ב -2006. ההתארגנות הפכה לחברה לתועלת הציבור בספטמבר 2009. כיום, אנו מספקים שירותי אנרגיה בסיסיים ל -45 קהילות המקיפות מעל 4,000 אנשים. בשנת 2013 נכנסנו לתחום שאיבת המים וסינון המים, ומאז סיפקנו את שירותי המים הנקיים שלנו למשקי הבית שמחוברים לפתרונות החשמל שלנו. Comet-ME היא כיום ספקית מובילה של שירותי חשמל בר קיימא באזור, וכן חדשן בתחום של מים נקיים באזורים ללא רשת חשמל.
במהלך עשור של ניסיון בתחום ראינו כיצד אספקת שירותי אנרגיה בסיסיים ומים לקהילות השוליות באזור C הוכחה כאמצעי יעיל להעצמה קהילתית ולפיתוח כלכלי, המאפשר לקהילות לבחור את דרכן תוך התאמת השירותים שלנו לצרכים המתפתחים שלהם. מאז הקמתה של מרכז Comet-ME בדרום הר חברון בשנת 2012, יש לנו נוכחות יומיומית בחיי הקהילות. אנחנו מגיבים לכל נושא - טכני או חברתי - המתעורר, ובתוך כך בנינו את עצמנו כספק אמין באזור.

מטרות וחזון:

לספק אנרגיה ירוקה ואמצעים למים נקיים לקהילות שלא מחוברות לרשת החשמל, בשיטות בנות קיימא הן מבחינה סביבתית והן מבחינה חברתית.
להעצים קהילות מוחלשות.
להתגבר על מחסומי עוינות באמצעות עבודת שטח משותפת של ישראלים ופלסטינים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

Comet-ME הוא ארגון ישראלי-פלסטיני המספק שירותי אנרגיה ירוקה ומים נקיים לקהילות שלא מחוברות לרשת החשמל, בשיטות ידידותיות לסביבה ולחברה. אנו מקדמים העצמה חברתית וכלכלית של חלק מהקהילות העניות והשוליות ביותר בשטחים הפלסטיניים הכבושים באמצעות התקנת מערכות אנרגיות מתחדשות (רוח וסולר), פתרונות מי שתייה נקיים, העצמת יכולות של הקהילה, והחזקה אמינה