Creativity For Peace

Creativity For Peace

סוג הארגון: מיזמים, תוכניות

תאור כללי:

פיתוח הדור הבא של מנהיגות צעירות בקרב היהודיות והפלסטיניות

מטרות וחזון:

Creativity for Peace trains young Israeli and Palestinian women to partner as leaders by transforming anger and prejudice to mutual respect, facilitating an understanding of the other, and inspiring action to promote equality and peace. Based in Santa Fe, New Mexico since 2003, and operating in the USA, Palestine, and Israel, we use dialogue and art to introduce the story of the other side and begin the compassion and healing necessary for reconciliation. Programs for 271 participants include a three-week summer intensive, year-round gatherings, advanced leadership training, projects facilitated by young peacemakers for their peers in Israel, Palestine, and the United States, and training of women in the early stages of their political careers.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?