X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

EcoPeace

Organization Type: עמותות

General Description:

המים נמצאים במרכזו של משבר סביבתי במזרח התיכון. באזור הדל ביותר במים על פני כדור הארץ, שינויי האקלים והקונפליקט הפכו את המצב הבעייתי ליותר נואש. מים יכולים להיות מקור לעימות או לשיתוף פעולה. ב-EcoPeace, אנו מאמינים ששינוי אמיתי אפשרי כאשר כולנו עובדים יחד. אז אנחנו מפגישים ירדנים, פלסטינים וישראלים כדי ליצור פתרונות משותפים, תוך נקיטת גישה מלמטה למעלה כדי לחנך את הבוחרים המקומיים, כמו גם גישה מלמעלה למטה לקידום מדיניות חיונית. החדשות הטובות הן שזה עובד! תלמידים מתכנסים מעבר לגבולות, מנהיגים נוקטים בפעולה ומתבצעת התקדמות אמיתית.

מטרות וחזון:

המטרה העיקרית שלנו היא קידום מאמצי שיתוף פעולה כדי להגן על המורשת הסביבתית המשותפת שלנו. בכך אנו שואפים לקדם הן פיתוח אזורי בר קיימא והן יצירת תנאים הכרחיים לשלום מתמשך באזורנו. ל- EcoPeace משרדים בעמאן, רמאללה ותל אביב.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

מזרח תיכון משגשג ובר קיימא