X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

NETGEV

Organization Type: מיזמים

General Description:

מרחבי עבודה בנגב המזרחי

מטרות וחזון:

NETGEV היא רשת של מרחבי עבודה משותפים, המספקת מקום עבודה קבוע בו תוכלו ליהנות ממשרדים חדשניים בתנאים נוחים ובמחיר מסובסד ואף לגשר על הפער הגאוגרפי ולעבוד מרחוק.
אנו מאמינים שעל ידי יצירת שינוי תודעתי באוכלוסיית האזור על צורות העסקה שונות ומגוונות כדוגמת מודל העסקה מרחוק באמצעים טכנולוגיים, עידוד יזמים לפתיחת עסקים במודלים עסקיים מקוונים ושיתופי פעולה עם אנשי מקצוע בתחומים מגוונים, אשר עובדים יחד זה לצד זה בסביבה מעוצבת ומעודדת יצירתיות, ירקמו קשרים עסקיים.
כל אחד מהיזמים ובעלי העסקים במרחב יוכל לתרום מיכולותיו וניסיונו לשכניו במתחם, ובמקביל ליהנות מהניסיון המקצועי שלהם ולהיעזר בהם לקידום המיזם שלו וליצירת שיתופי פעולה פוטנציאליים. במטרה ליצור גיוון של ענפי התעסוקה וכפועל יוצא מכך, הנגב יהיה חוד החנית של תחומי תעסוקה חדשניים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

ייחודיות ה- NETGEV: קידום תעסוקה לכלל האוכלוסייה: החברה הבדואית, אוכלוסייה חרדית, עולים ותיקים וחדשים וכלל הציבור. פריסה גיאוגרפית רחבה: שטח הנגב המזרחי מהווה כ-37% משטח המדינה כולו. יצירת אקוסיסטם רחב: דרך שיתופי פעולה עם תעשיית ההייטק, עמותת מהמגזר השלישי ומעסיקים מתחומי השירותים המקוונים.