ערבים בישראל OnePlace – מרכז מידע אינטרנטי

ערבים בישראל OnePlace – מרכז מידע אינטרנטי

סוג הארגון: מיזמים

תאור כללי:

אתר אינטרנט הפועל לספק מידע רב בנושאים הקשורים לדיון ביחסים שבין המיעוט הערבי-פלסטיני לרוב היהודי למישור החברתי-אזרחי.

מטרות וחזון:

OnePlace הינו אתר אינטרנט רב-תחומי העוסק במכלול יחסי המיעוט הערבי-פלסטיני והרוב היהודי במדינת ישראל. במהותו, האתר מייצר חשיפה ונגישות למידע ולידע עבור היחידים, הארגונים והמוסדות הפעילים בתחום זה, לשם כך, האתר אוסף ומארגן פריטי מידע ממקורות ראשוניים, מציג אותם על פי נושאי-על וקשרי גומלין, ומציע רקע והֶקשרים אפשריים בין תחומי הידע והעשייה השונים. המידע באתר מעודכן על בסיס שוטף, הוא כולל יומן פעילויות ואירועים, וכן קישורים למרכזי מחקר ומידע אקדמיים ושלטוניים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

במדינת ישראל יש חשיבות מכרעת ליחסים בין הרוב היהודי למיעוט הערבי-פלסטיני. יחסים אלה משליכים ישירות על אופי ויציבות החברה בישראל מחד, ועל הסכסוך הישראלי-פלסטיני מאידך. נושא זה אינו מקבל את המקום הראוי לו בשיח החברתי-פוליטי בישראל אלא נידון, כמעט תמיד, כסוגיה ביטחונית, תוך התעלמות ממורכבותו ומכלול נושאיו האזרחיים.

קהל יעד

הקהל הרחב

אזורי פעילות

באינטרנט