X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הארגונים

 • זכרון העתיד

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, פעילות חווייתית קהל יעד: אומנים, אנשי חינוך ומרצים | אזורי פעילות: כל הארץ
 • פנימה

  תאור כללי:
  קידום מפגשים ודו-שיח

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, פעילות הסברתית לקהל הרחב, פעילות פוליטית קהל יעד: ארגוני המגזר השלישי, הקהל הרחב | אזורי פעילות: באינטרנט, כל הארץ
 • עומדים ביחד نقف معًا

  תאור כללי:
  תנועה ציבורית

  סוג שירות: פעילות הסברתית לקהל הרחב, פעילות פוליטית קהל יעד: הקהל הרחב | אזורי פעילות: כל הארץ
 • אנו

  תאור כללי:
  ארגון להעצמת יכולת הפעולה של אקטיביסטים ויזמים חברתיים ומקומיים.

  סוג שירות: פעילות פוליטית, פעילות שתדלנות במוסדות שלטון קהל יעד: ארגוני המגזר השלישי, הקהל הרחב | אזורי פעילות: מרכז
 • פורום בריאות דרום – דרומיים/יות למען שוויון בבריאות

  תאור כללי:
  פורום לקידום צדק ושוויון בבריאות בנגב

  סוג שירות: פעילות הסברתית לקהל הרחב, פעילות פוליטית, פעילות שתדלנות במוסדות שלטון קהל יעד: הקהל הרחב | אזורי פעילות: באינטרנט, דרום