X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הארגונים

 • כוכבי המדבר

  תאור כללי:
  פיתוח מנהיגות צעירה בקרב הבדואים בנגב

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, פעילות חווייתית קהל יעד: ילדים ונוער, צעירים | אזורי פעילות: דרום
 • ערוס אלבחר לאישה ביפו

  תאור כללי:
  עמותה להעצמת נשים ערביות ביפו

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, עזרה לאוכלוסיות מוחלשות, עזרה משפטית ובמיצוי זכויות קהל יעד: נשים, עצמאיים ועסקים קטנים | אזורי פעילות: מרכז
 • לוחמים לשלום

  תאור כללי:
  תנועה דו-לאומית של לוחמים לשעבר, הפועלת לקידום רעיון שתי המדינות

  סוג שירות: פעילות הסברתית לקהל הרחב, פעילות פוליטית קהל יעד: הקהל הרחב | אזורי פעילות: כל הארץ
 • seeds of peace זרעים של שלום

  תאור כללי:
  פיתוח הדור הבא של מנהיגות צעירה

  סוג שירות: פעילות חווייתית קהל יעד: ילדים ונוער | אזורי פעילות: חוץ לארץ, ירושלים, מרכז
 • דרכים שלובות دروب متداخلة

  תאור כללי:
  פורום של יזמי תיירות יהודים וערבים

  סוג שירות: פעילות חווייתית, תיירות קהל יעד: בעלי מקצועות שונים, הקהל הרחב | אזורי פעילות: באינטרנט, כל הארץ
 • ALLMEP – Alliance for Middle East Peace פורום

  תאור כללי:
  ארגון שאוסף תרומות ומקצה אותן לפרויקטים המקדמים את השלום במזרח התיכון

  סוג שירות: מימון פעילויות קהל יעד: אנשי חינוך ומרצים, ארגוני המגזר השלישי, הקהל הרחב | אזורי פעילות: כל הארץ
 • בדרך להחלמה

  תאור כללי:
  - סיוע למרבית החולים הפלסטינים בהסעתם ע"י מתנדבים ישראלים אל מוסדות הטיפול הרפואי לו הם נזקקים )המשימה העיקרית(. - סיוע במקרים חריגים במימון טיפול רפואי ואביזרים נדרשים לחולים. - קיום פעילויות הפגה, הנאה והעשרה לחולים הפלסטינים ומשפחותיהם - קיום פעילויות משותפות למתנדבי העמותה ולחולים הפלסטינים ומשפחותיהם. - ארגון פעילויות משותפות למתנדבי העמותה אשר יביאו לחיזוק הקשר בין המתנדבים ולמתן כלים להצלחתם במימוש חזון העמותה.

  סוג שירות: עזרה לאוכלוסיות מוחלשות קהל יעד: הקהל הרחב | אזורי פעילות: כל הארץ
 • Hands of Peace

  תאור כללי:
  ארגון הפועל להעצמת צעירים וצעירות, פלסטינים, ישראלים ואמריקאים, והפיכתם למובילי שינוי.

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, פעילות חווייתית קהל יעד: צעירים | אזורי פעילות: כל הארץ
 • עמותת יד ביד – המרכז לחינוך יהודי-ערבי בישראל

  תאור כללי:
  העמותה מקימה ומקיימת תשתית של מסגרות חינוכיות וחברתיות לחברה משותפת לערבים ויהודים

  סוג שירות: פעילויות עבור מערכת החינוך קהל יעד: אנשי חינוך ומרצים, ילדים ונוער | אזורי פעילות: ירושלים, מרכז, צפון
 • עו"סים שלום (ע"ר) עובדים סוציאליים לשלום ולרווחה

  תאור כללי:
  "עו"סים שלום" הינה אגודה מקצועית, חברתית, בלתי תלויה של עובדים סוציאליים יהודים וערבים מכל גווני הקשת הישראלית, הפועלים לקידום שוויון, צדק חברתי ושלום בחברה הישראלית בכלל ובין יהודים וערבים בפרט, ולקידום רווחה ושלום באיזור

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, עזרה לאוכלוסיות מוחלשות קהל יעד: בעלי מקצועות שונים | אזורי פעילות: כל הארץ