X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הארגונים

 • NETGEV

  תאור כללי:
  מרחבי עבודה בנגב המזרחי

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, שירותים מקצועיים קהל יעד: עצמאיים ועסקים קטנים | אזורי פעילות: דרום
 • יסמין

  תאור כללי:
  קידום עסקים בבעלות נשים

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, עזרה לאוכלוסיות מוחלשות קהל יעד: עצמאיים ועסקים קטנים | אזורי פעילות: באינטרנט, כל הארץ
 • נוף משותף

  תאור כללי:
  פיתוח הדור הבא של מנהיגות צעירה

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, פעילות חווייתית קהל יעד: צעירים | אזורי פעילות: צפון
 • מכון עקבות לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני

  תאור כללי:
  מכון מחקר ותיעוד

  סוג שירות: מחקר ועבודה אקדמית קהל יעד: אנשי חינוך ומרצים, הקהל הרחב | אזורי פעילות: באינטרנט
 • מנאראת – מכון ון ליר

  תאור כללי:
  מרכז לקידום פרויקטים בתחומי החברה והתרבות הערבית ויחסי יהודים–ערבים

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, מחקר ועבודה אקדמית קהל יעד: אנשי חינוך ומרצים, הקהל הרחב | אזורי פעילות: ירושלים
 • Arts Bridge Institute

  תאור כללי:
  פיתוח הדור הבא של מנהיגות צעירה

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, פעילות חווייתית קהל יעד: צעירים | אזורי פעילות: חוץ לארץ, כל הארץ
 • כוכבי המדבר

  תאור כללי:
  פיתוח מנהיגות צעירה בקרב הבדואים בנגב

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, פעילות חווייתית קהל יעד: ילדים ונוער, צעירים | אזורי פעילות: דרום
 • ערוס אלבחר לאישה ביפו

  תאור כללי:
  עמותה להעצמת נשים ערביות ביפו

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, עזרה לאוכלוסיות מוחלשות, עזרה משפטית ובמיצוי זכויות קהל יעד: נשים, עצמאיים ועסקים קטנים | אזורי פעילות: מרכז
 • אתר סדרת הטלוויזיה "סוויץ'"

  תאור כללי:
  סדרת טלוויזיה

  סוג שירות: פעילות הסברתית לקהל הרחב קהל יעד: הקהל הרחב | אזורי פעילות: באינטרנט
 • לוחמים לשלום

  תאור כללי:
  תנועה דו-לאומית של לוחמים לשעבר, הפועלת לקידום רעיון שתי המדינות

  סוג שירות: פעילות הסברתית לקהל הרחב, פעילות פוליטית קהל יעד: הקהל הרחב | אזורי פעילות: כל הארץ