X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הארגונים

 • זכרון העתיד

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, פעילות חווייתית קהל יעד: אומנים, אנשי חינוך ומרצים | אזורי פעילות: כל הארץ
 • פנימה

  תאור כללי:
  קידום מפגשים ודו-שיח

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, פעילות הסברתית לקהל הרחב, פעילות פוליטית קהל יעד: ארגוני המגזר השלישי, הקהל הרחב | אזורי פעילות: באינטרנט, כל הארץ
 • עומדים ביחד نقف معًا

  תאור כללי:
  תנועה ציבורית

  סוג שירות: פעילות הסברתית לקהל הרחב, פעילות פוליטית קהל יעד: הקהל הרחב | אזורי פעילות: כל הארץ
 • אנו

  תאור כללי:
  ארגון להעצמת יכולת הפעולה של אקטיביסטים ויזמים חברתיים ומקומיים.

  סוג שירות: פעילות פוליטית, פעילות שתדלנות במוסדות שלטון קהל יעד: ארגוני המגזר השלישי, הקהל הרחב | אזורי פעילות: מרכז
 • פורום בריאות דרום – דרומיים/יות למען שוויון בבריאות

  תאור כללי:
  פורום לקידום צדק ושוויון בבריאות בנגב

  סוג שירות: פעילות הסברתית לקהל הרחב, פעילות פוליטית, פעילות שתדלנות במוסדות שלטון קהל יעד: הקהל הרחב | אזורי פעילות: באינטרנט, דרום
 • NETGEV

  תאור כללי:
  מרחבי עבודה בנגב המזרחי

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, שירותים מקצועיים קהל יעד: עצמאיים ועסקים קטנים | אזורי פעילות: דרום
 • יסמין

  תאור כללי:
  קידום עסקים בבעלות נשים

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, עזרה לאוכלוסיות מוחלשות קהל יעד: עצמאיים ועסקים קטנים | אזורי פעילות: באינטרנט, כל הארץ
 • נוף משותף

  תאור כללי:
  פיתוח הדור הבא של מנהיגות צעירה

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, פעילות חווייתית קהל יעד: צעירים | אזורי פעילות: צפון