X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הארגונים

מונא

תאור כללי:
מונא מקדמת חינוך למיומנויות ופיתוח מסוגלות במסגרת נבחרות המשתתפות בתכניות לטכנולוגיה מתקדמת.

סוג שירות: חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, פעילות חווייתית קהל יעד: ארגונים, ילדים ונוער | אזורי פעילות: צפון

האחר הוא אני

תאור כללי:
תכנית של מערכת החינוך לקבלת האחר כבסיס ליצירת חיים משותפים ומניעת גזענות בחברה הישראלית.

סוג שירות: חינוך פורמלי ובלתי פורמלי קהל יעד: ילדים ונוער | אזורי פעילות: כל הארץ

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים

תאור כללי:
המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במזכירות הפדגוגית מופקד על החינוך לדמוקרטיה ולחיים משותפים בכלל מערכת החינוך

סוג שירות: חינוך פורמלי ובלתי פורמלי קהל יעד: ילדים ונוער | אזורי פעילות: כל הארץ