X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הארגונים

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים

תאור כללי:
המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במזכירות הפדגוגית מופקד על החינוך לדמוקרטיה ולחיים משותפים בכלל מערכת החינוך

סוג שירות: חינוך פורמלי ובלתי פורמלי קהל יעד: ילדים ונוער | אזורי פעילות: כל הארץ