X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הארגונים

 • הינם – מרכז לסובלנות חברתית

  תאור כללי:
  מרכז המקדם סובלנות חברתית על ידי מפגשים והכרות בין קבוצות שונות בחברה

  סוג שירות: פעילות חווייתית קהל יעד: ארגוני המגזר השלישי, ארגונים עסקיים, הקהל הרחב, ילדים ונוער, צעירים, קהילות | אזורי פעילות: ירושלים, כל הארץ
 • שותפות ביחד – הסוכנות היהודית

  תאור כללי:
  שותפות ביחד היא רשת הקהילות השותפות של הסוכנות היהודית המחברת ויוצרת קשרים חברתיים וארוכי טווח בין קהילות יהודיות בארץ ובעולם בדגש על זהות יהודית ועשייה משותפות

 • מונא

  תאור כללי:
  מונא מקדמת חינוך למיומנויות ופיתוח מסוגלות במסגרת נבחרות המשתתפות בתכניות לטכנולוגיה מתקדמת.

  סוג שירות: חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, פעילות חווייתית קהל יעד: ארגונים, ילדים ונוער | אזורי פעילות: צפון
 • האחר הוא אני

  תאור כללי:
  תכנית של מערכת החינוך לקבלת האחר כבסיס ליצירת חיים משותפים ומניעת גזענות בחברה הישראלית.

  סוג שירות: חינוך פורמלי ובלתי פורמלי קהל יעד: ילדים ונוער | אזורי פעילות: כל הארץ
 • המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים

  תאור כללי:
  המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במזכירות הפדגוגית מופקד על החינוך לדמוקרטיה ולחיים משותפים בכלל מערכת החינוך

  סוג שירות: חינוך פורמלי ובלתי פורמלי קהל יעד: ילדים ונוער | אזורי פעילות: כל הארץ