X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הארגונים

 • אגודת המפגש הבין דתי

  תאור כללי:
  ארגון מלכ"ר הפועל לגישור בין דתות שונות בהתבסס על מסורות ותרבות וללא כל אג'נדה פוליטית

  סוג שירות: פעילות חווייתית קהל יעד: הקהל הרחב, קהילות | אזורי פעילות: באינטרנט, כל הארץ
 • אג'יק- מכון הנגב

  תאור כללי:
  ג'יק – מכון הנגב הוא ארגון ערבי-יהודי לשינוי חברתי הפועל ללא מטרות רווח ובסיסו בנגב. מאז שנת 2000 מקדם הארגון פיתוח קהילתי בר-קיימא בקרב חברות העוברות תהליכי שינוי משמעותיים ומסייע בהצמחתן של קהילות שוויוניות ומשגשגות החיות בשלום

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, עזרה לאוכלוסיות מוחלשות, פעילות חווייתית קהל יעד: ארגוני המגזר השלישי, ארגונים עסקיים, הקהל הרחב, ילדים ונוער, עצמאיים ועסקים קטנים, קהילות | אזורי פעילות: דרום
 • מעיין במדבר

  תאור כללי:
  מלגה במסגרת ארגון "ציוני דרך" המקשרת בין סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון ובין בדואים מהסביבה, אשר מעוניינים להתקבל לאוניברסיטה. משתתפי התכנית מלמדים מתמטיקה, אנגלית וכדומה, ובתמורה לומדים ערבית ואת התרבות הערבית. כמו כן הם מקבלים מלגה ללימודים.

  סוג שירות: חונכות קהל יעד: סטודנטים | אזורי פעילות: כל הארץ
 • משחקים לשלום

  תאור כללי:
  ארגון מלכ"ר המאמין שמשחקי וידאו הם גשר להידברות בין צעירים באזורי קונפליקט

  סוג שירות: פעילות חווייתית קהל יעד: ילדים ונוער | אזורי פעילות: באינטרנט
 • קו משווה

  תאור כללי:
  עמותה לקידום שוויון זכויות בתעסוקת אקדמאים ערבים

  סוג שירות: השתלמויות וקורסים מקצועיים, חונכות, שירותים מקצועיים קהל יעד: ארגונים עסקיים, סטודנטים, עצמאיים ועסקים קטנים, צעירים | אזורי פעילות: צפון
 • הינם – מרכז לסובלנות חברתית

  תאור כללי:
  מרכז המקדם סובלנות חברתית על ידי מפגשים והכרות בין קבוצות שונות בחברה

  סוג שירות: פעילות חווייתית קהל יעד: ארגוני המגזר השלישי, ארגונים עסקיים, הקהל הרחב, ילדים ונוער, צעירים, קהילות | אזורי פעילות: ירושלים, כל הארץ
 • שותפות ביחד – הסוכנות היהודית

  תאור כללי:
  שותפות ביחד היא רשת הקהילות השותפות של הסוכנות היהודית המחברת ויוצרת קשרים חברתיים וארוכי טווח בין קהילות יהודיות בארץ ובעולם בדגש על זהות יהודית ועשייה משותפות

 • מונא

  תאור כללי:
  מונא מקדמת חינוך למיומנויות ופיתוח מסוגלות במסגרת נבחרות המשתתפות בתכניות לטכנולוגיה מתקדמת.

  סוג שירות: חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, פעילות חווייתית קהל יעד: ארגונים, ילדים ונוער | אזורי פעילות: צפון
 • האחר הוא אני

  תאור כללי:
  תכנית של מערכת החינוך לקבלת האחר כבסיס ליצירת חיים משותפים ומניעת גזענות בחברה הישראלית.

  סוג שירות: חינוך פורמלי ובלתי פורמלי קהל יעד: ילדים ונוער | אזורי פעילות: כל הארץ
 • המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים

  תאור כללי:
  המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במזכירות הפדגוגית מופקד על החינוך לדמוקרטיה ולחיים משותפים בכלל מערכת החינוך

  סוג שירות: חינוך פורמלי ובלתי פורמלי קהל יעד: ילדים ונוער | אזורי פעילות: כל הארץ