X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

סמינר בינלאומי לפדגוגיה אקטיביסטית, חיים משותפים ותי...

סמינר בינלאומי בנושא פדגוגיה של אקטיביזם וחיים משותפים "שמרו את היום" לקראת הסמינר הבינלאומי לפדגוגיה אקטיביסטית, חיים משותפים ותיקון עולם.   בסמינר  ייקחו חלק אורחים מצפון אירלנד, ארה"ב, פינלנד והולנ קראו עוד

דצמבר 28, 2018

event icon

"את ואני" 15' רולה נסיר ויעל פלטי- יהב

שתי נשים שבחרו במקום הכי פוליטי לעסוק באישי ולא בפוליטי, במשפחתי ולא בלאומי, בחלומות, בשאיפות, בעבר שהיה להן ובמה שעתיד לבוא. האמנם אפשרי? הסרט הופק במסגרת תכנית הלימודים: מדריכי דיאלוג דרך הקולנוע, ב קראו עוד

דצמבר 28, 2018

library icon

כוחה של מילה – חינוך להגנה על חופש הביטוי ולהתמודדות...

תכנית לימודים לבתי הספר העל יסודיים כוללת מאמרים ורקע תיאורטי, 30 מערכי פעילות. התכנית מבקשת להעמיק את הבנת התלמידים בנוגע לחשיבות חופש הביטוי במשטר דמוקרטי מחד, ואת ההבחנות בינו לבין הסתה וביטויים גז קראו עוד

דצמבר 28, 2018

library icon

קונגרס ישראלי פלסטיני ציבורי

50 ישראלים ו-50 פלסטינים ישבו לשולחן וינהלו משא ומתן על תכנית אסטרטגית להפסקת האלימות ולהגעה להסדר. למה אתם צריכים להגיע? כדי לקחת חלק, להבין שאפשר אחרת ולהוכיח שאנחנו – העם – לא ויתרנו ולא נוותר על ה קראו עוד

דצמבר 27, 2018

event icon