X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

קבוצת עמיתים.ות – מנכ"לים.ות במציאות משובשת

השתבשה עליך המציאות? מעוניין/ת לחשוב יחד עם מנכ"לים ומנכ"ליות עמיתים/ות איך נשארים לנהל, להנהיג ולהוביל? שתיל-הקרן החדשה לישראל מזמין אותך לקבוצת העמיתים/ות שלנו "מנכ"לים/ות במציאות משובשת". השיבוש של קראו עוד

אוגוסט 22, 2020 362

post icon

חינוך לדמוקרטיה בעת הזו

מדרשת אדם Adam Institute מדרשת אדם בשיתוף עם ד"ר מיכאל מירו מיכאל מירו , העורך הראשי של Broadcasting – מזמינים את הציבור לסדרת שיחות על חינוך לדמוקרטיה בעת הזו. עתיד הדמוקרטיה הישראלית ודמותה נידונים קראו עוד

אוגוסט 17, 2020

event icon

חינוך לדמוקרטיה בעת הזו

מדרשת אדם Adam Institute מדרשת אדם בשיתוף עם ד"ר מיכאל מירו מיכאל מירו , העורך הראשי של Broadcasting – מזמינים את הציבור לסדרת שיחות על חינוך לדמוקרטיה בעת הזו. עתיד הדמוקרטיה הישראלית ודמותה נידונים קראו עוד

אוגוסט 17, 2020

event icon

חינוך לדמוקרטיה בעת הזו

מדרשת אדם Adam Institute מדרשת אדם בשיתוף עם ד"ר מיכאל מירו מיכאל מירו , העורך הראשי של Broadcasting – מזמינים את הציבור לסדרת שיחות על חינוך לדמוקרטיה בעת הזו. עתיד הדמוקרטיה הישראלית ודמותה נידונים קראו עוד

אוגוסט 17, 2020

event icon

חינוך לדמוקרטיה בעת הזו

מדרשת אדם Adam Institute מדרשת אדם בשיתוף עם ד"ר מיכאל מירו מיכאל מירו , העורך הראשי של Broadcasting – מזמינים את הציבור לסדרת שיחות על חינוך לדמוקרטיה בעת הזו. עתיד הדמוקרטיה הישראלית ודמותה נידונים קראו עוד

אוגוסט 17, 2020

event icon

חוויות ממסע אמנותי ותרבותי של גיל בתערוכה המוצגת בבת...

שמי גיל אלכסנדר, השבוע גיליתי עיר ואם בישראל והיא – אום אל פחם. ביוזמת הגלריה של אום אל פחם אשר מייסדה הוא סעיד אבו שאקרה, הוקמה תערוכה של יהודים וערבים המוצגת בבתים פרטים של העיר. שם התערוכה היא הונא קראו עוד

אוגוסט 11, 2020 515

post icon