X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מדריך למוסדות אקדמיה כיצד להתמודד עם האתגרים שמזמנת ...

מכון אקורד מהאוניברסיטה העברית הוציא מדריך למוסדות אקדמיה כיצד להתמודד עם האתגרים שמזמנת התקופה הנוכחית ליחסים בין ערבים ליהודים בקמפוס. בחלקו הראשון מבט מבוסס פסיכולוגיה חברתית על מערכת היחסים בין יה קראו עוד

מאי 20, 2021

library icon