X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

קירוב לבבות הכנס השנתי של העדה האחמדית

הכנס השנתי של העדה האסלאמית האחמדית העולמית הינו מסורת רבת שנים, אליו מוזמנים אורחים רבים. זהו הכנס ה-23 במספר ומטרתו הינה להביא אנשים מכל הדתות, העדות והזרמים ליום של קירוב לבבות. מועאד עומר עודה, יו קראו עוד

יוני 28, 2019

event icon