X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

אל אחד,אב אחד, ארץ אחת.

מרכז הינם לסובלנות חברתית והקריה האדמית אונו מתכבדים להזמינכם, לכנס חירום של מנהיגי דתות, ראשי קהילות מאמינים, חברי סגל בחוגים ללימודי דתות ומובילי דעה ביהדות ובאסלם לגבי הדרך להרגעת הרוחות והפסקת האל קראו עוד

מאי 22, 2021

event icon

סימפוזיון שלום ישראלי-פלסטיני

שלום כולן.ם, אני מתכבד להציג הזמנה לסדרה חודשית — סימפוזיון שלום ישראלי-פלסטיני שתתנהל בישראל, השטחים הפלסטיניים וארה"ב ב-25 במאי בשעה 19:00 ביו-טיוב. אני מוביל את הסימפוזיון מול השותף שלי בארה"ב שהוא קראו עוד

מאי 22, 2021

event icon

אוסף יוזמות של תמיכה בחיים משותפים

קישור *לצפייה סלולאר יש להפוך למצב רוחב* לאור המציאות המטלטלת אני מוצפת ביוזמות של חיבורים של חיים משותפים ורצון בכל הכוח לממש רצון לריפוי משותף. נכון שהמצב מורכב, ונכון שזה קצת נשמע חד ממדי ולא עמוק קראו עוד

מאי 21, 2021

event icon

עמותת פרדס קוראים כן לדמוקרטיה ולא לאלימות ומפרסמים ...

מחנכים ומחנכות יקרות, בימים האחרונים אנחנו עדים לביטויי שנאה ואלימות מהקשים שראינו בשנים האחרונות בתוך החברה הישראלית. כאנשי חינוך, מוטלת עלינו האחריות לפתוח בפני הנערים והנערות ערוצים של תקווה והסתכל קראו עוד

מאי 20, 2021

library icon

עצרת משותפת – ערבים ויהודים

מוצ"ש בכיכר רבין: ערבים ויהודים, נעצור את זה יחד! السبت في ساحة رابين: عرب ويهود، معًا نوقف الدمار! ‏‎Rabin Square‎‏ במוצ"ש נעמוד ביחד, ערבים ויהודים, ונדרוש לשים סוף לאלימות, להסלמה ולמלחמה שהציתה המ קראו עוד

מאי 20, 2021

event icon

מדריך למוסדות אקדמיה כיצד להתמודד עם האתגרים שמזמנת ...

מכון אקורד מהאוניברסיטה העברית הוציא מדריך למוסדות אקדמיה כיצד להתמודד עם האתגרים שמזמנת התקופה הנוכחית ליחסים בין ערבים ליהודים בקמפוס. בחלקו הראשון מבט מבוסס פסיכולוגיה חברתית על מערכת היחסים בין יה קראו עוד

מאי 20, 2021

library icon