X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מקומה של ישראל במזרח התיכון – ערב דיון

האם מדינת ישראל היא נטע זר במזרח התיכון או חלק בלתי נפרד ממנו? האם היא חלק מהאזור רק מבחינה גיאוגרפית ומנותקת ממנו מבחינות אחרות, או שעבותות קושרים בינה לבין האזור והופכים אותה למדינה מזרח-תיכונית ככל קראו עוד

מרץ 5, 2019

event icon