X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

השתלמות ארצית למורים מריבוי תרבותיות לרב תרבותיות עפ...

האירועים שהתחוללו במאי 2021 בערים המעורבות הדגישו גם הם את הצורך בחינוך תהליכי העוסק בסוגיית הרב תרבותיות. אם כן, מה טבעי יותר מאשר לחבר את גישת הפדגוגיה האקטיביסטית וללמוד כיצד ניתן ליישם נושא זה בהו קראו עוד

נובמבר 17, 2021 296

post icon