X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

המשולש המוסרי: גרמנים, ישראלים ופלסטינים

המשולש המוסרי: גרמנים, ישראלים ופלסטינים מאת ד"ר סא'אד עטשאן, מרצה ללימודי שלום וניהול סכסוכים, מכללת סווארת'מור, ארה"ב ד"ר סא'אד עטשאן הוא חוקר פלסטיני-אמריקאי שמחקרו העדכני מתמקד בשתי קהילות גולות ב קראו עוד

דצמבר 24, 2018

event icon

מאמר דעה – יהושע רץ – שוליית הקוסם: השיט...

שוליית הקוסם: השיטפונות שאחרי ז'בוטינסקי ובגין "גם לאחר יצירת הרוב העברי יישאר תמיד בארץ ציבור ערבי גדול, ואם לחלק הזה של תושבי הארץ יבואו בזמן מן הזמנים ימים רעים, אז כל הארץ תישא בעול הסבל. מצבם האי קראו עוד

דצמבר 24, 2018

library icon

שכנים מצלמים יחד ושכנים מציירים יחד

בימים הקרובים יחלו בעפולה שני קורסים משותפים ליהודים וערבים – האחד לציור והשני לצילום, במסגרת "פרויקט עץ הזית", המתקיים זו השנה השלישית. הפרויקט מתקיים בחסות ויצ"ו, פעילות "שחקים" בעפולה ו"צועדים יחד" קראו עוד

דצמבר 23, 2018 219

post icon

אפילוג

עברו כ- 15 שנים מאז פרסום המקראה הראשונה שתיעדה תפיסות וסיפורי עבודה בפועל של "בסוד שיח" ("דיאלוג ומנהיגות על קווי השבר בחברה הישראלית", בעריכת שלי אוסטרוף, בהוצאת הג'וינט, 2000) . 15 שנים במהלכן השתנ קראו עוד

דצמבר 22, 2018

library icon