X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מאגר מקורות מידע וחומרים עיוניים ומעשיים לפעילות חינ...

יש הכרח בטיפוח מתמשך של היחסים בין הקבוצות המרכיבות את החברה בישראל ובהבניית האחדות והחיים המשותפים בה הן כערך חיוני כשלעצמו והן כדי להבטיח את קיומה של מדינת ישראל לדורות. הכרח קיומי זה מחייב גם התמוד קראו עוד

נובמבר 4, 2019

library icon

נפתחה ההרשמה לתכנית הכשרה להנחיית קבוצות המיועדת לפע...

התכנית תקנה למשתתפים כלים מקצועיים להנחיית קבוצות ולהובלת פעילות חברתית וחינוכית בשיטת ההנחיה של מדרשת אדם, המשלבת לימוד עיוני בתהליך קבוצתי-התנסותי. השיטה מבוססת על חיבור בין ידע מעמיק של עקרונות הדמ קראו עוד

אוקטובר 31, 2019 227

post icon

תשרפנא – נעים להכיר

אירוע פתיחת תעאועת מאיירים ערבים ילידי הארץ בסרות ילדים ערבית מקורית, מקומית ועכשווית במעמד ראש העיר קראו עוד

אוקטובר 22, 2019

event icon