X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

התו הדו-לשוני

דוברי ערבית? תלמידות או מורים בשיעורי ערבית ועברית? משתתפות בארועי חילופי שפות? אנחנו צריכות את העזרה שלכם ושלכן בתרגום תפריטים של עסקים שחתמו על האמנה של התו הדו לשוני ומעוניינים להפוך את המרחב בעיר קראו עוד

פברואר 21, 2019

event icon

מפגש תרבות בריאות נפש

צוות נפשות ותכנית עמיתים מזמינים אותך לקחת חלק בשיח החברתי – תרבותי על בריאות הנפש במרחב הציבורי. באירוע שיתקיים ב7.3.19, ניפגש, נשוחח, נחשוב ונחלום יחד לקראת ציון יום בריאות הנפש העולמי באוקטובר הבא קראו עוד

פברואר 21, 2019

event icon