X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

סמינר בינלאומי לפדגוגיה אקטיביסטית, חיים משותפים ותי...

סמינר בינלאומי בנושא פדגוגיה של אקטיביזם וחיים משותפים "שמרו את היום" לקראת הסמינר הבינלאומי לפדגוגיה אקטיביסטית, חיים משותפים ותיקון עולם.   בסמינר  ייקחו חלק אורחים מצפון אירלנד, ארה"ב, פינלנד והולנ קראו עוד

דצמבר 28, 2018

event icon

"את ואני" 15' רולה נסיר ויעל פלטי- יהב

שתי נשים שבחרו במקום הכי פוליטי לעסוק באישי ולא בפוליטי, במשפחתי ולא בלאומי, בחלומות, בשאיפות, בעבר שהיה להן ובמה שעתיד לבוא. האמנם אפשרי? הסרט הופק במסגרת תכנית הלימודים: מדריכי דיאלוג דרך הקולנוע, ב קראו עוד

דצמבר 28, 2018

library icon