X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הן אפשר: סיפור מזרח-תיכוני עתידני

הן אפשר: סיפור מזרח-תיכוני עתידני הוצאת כרמל, סדרת "פרשנות ותרבות" על הספר: "עשרות בשנים הכרזנו על רצוננו בשלום, אבל הבה נודה על האמת: איש מאיתנו לא באמת חשב איך ייראו חיינו במצב של שלום; השלום היה בש קראו עוד

דצמבר 26, 2019

event icon

הרומן בעת הניאוליברלית

ספרו של כפיר כהן לוסטיג מציע היסטוריה חדשה של הספרות הישראלית והפלסטינית משנות הארבעים של המאה הקודמת ועד ימינו. ספרות זו נקראת בהקשר של התפתחות הקפיטליזם העולמי ובהשוואה להיסטוריה של הרומן המערב אירו קראו עוד

דצמבר 26, 2019

event icon

Film Screening: Wrestling Jerusalem

Overview Wrestling Jerusalem written and performed by Aaron Davidman. Watch the trailer. In a land divided, hope begins in the heart. In this film, one man confronts many impassioned voices as he trie קראו עוד

דצמבר 18, 2019

event icon

U Day 2020: Holy Land, Living Water

UNITY EARTH is inviting you to join our international delegation for an historic pilgrimage across Jordan, Israel and Palestine in February 2020. Holy Land Living Water will be a 7 day adventure of sp קראו עוד

דצמבר 16, 2019

event icon

הערב רוקדים

גלגוליו של אולם ריקודים ביפו  (1919 -2019 ) מופע תיאטרון, תנועה וריקוד המתרחש באולם ריקודים יפואי מתחילת המאה עד ימינו מתחילת המאה העשרים ועד ימינו. להקת אמנים, בשילוב מוזיקה, שירים, להיטים וריקודים מ קראו עוד

דצמבר 16, 2019

event icon

הערב רוקדים

גלגוליו של אולם ריקודים ביפו  (1919 -2019 ) מופע תיאטרון, תנועה וריקוד המתרחש באולם ריקודים יפואי מתחילת המאה עד ימינו מתחילת המאה העשרים ועד ימינו. להקת אמנים, בשילוב מוזיקה, שירים, להיטים וריקודים מ קראו עוד

דצמבר 16, 2019

event icon

כנס שילוב כוחות בחינוך – בדרך לחברה משותפת

שילוב כוחות בחינוך – בדרך לחברה משותפת כנס המפגיש קובעי מדיניות, חוקרים באקדמיה, מחנכים ותיקים וחדשים וארגוני חברה אזרחית, על מנת לשתף בפרקטיקות מומלצות לקידום חברה משותפת במערכת החינוך הפורמלית והבלת קראו עוד

דצמבר 16, 2019 500

post icon