X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

ערב "חיים משותפים" בטייבה

מפגש " חיים משותפים " בטייבה لقاء "حياة مشتركة " الطيبة בתכנית : البرنامج עו"ד שועאע מסארוה מנסור / ראש העיר דוברים נוספים קונצרט מאת התזמורת הערבית – יהודית, בניצוחו של ניזאר אלחאטר הקונצרט יתקיים בת קראו עוד

נובמבר 9, 2019

event icon

ערכות פעילויות חינוכיות ממרכז יצחק רבין

מחלקת החינוך במרכז יצחק רבין מציעה לקבוצות ולארגונים מהמגזר הציבורי והפרטי, ערכות פעילויות חינוכיות וכן ימי פעילות והעשרה העוסקים במורכבותה של החברה הישראלית ובאתגרים העומדים לפתחה וכן במנהיגות ודילמו קראו עוד

נובמבר 9, 2019

library icon

אתר אינטרנט במתנה

הקרן החדשה לישראל מזמינה ארגונים, עמותות והתארגנויות, הפועלים לשינוי חברתי בישראל להציע את מועמדותם לקבלת אתר אינטרנט פרו בונו בשווי של עד 30,000 ש"ח! מטרת המיזם היא לאפשר לארגונים ולעמותות לשינוי חבר קראו עוד

נובמבר 7, 2019 581

post icon

מאגר מקורות מידע וחומרים עיוניים ומעשיים לפעילות חינ...

יש הכרח בטיפוח מתמשך של היחסים בין הקבוצות המרכיבות את החברה בישראל ובהבניית האחדות והחיים המשותפים בה הן כערך חיוני כשלעצמו והן כדי להבטיח את קיומה של מדינת ישראל לדורות. הכרח קיומי זה מחייב גם התמוד קראו עוד

נובמבר 4, 2019

library icon