X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הגברת המידע על מיזמי סולידריות באמנות ובחיים למען תק...

נוכח המציאות המורכבת ביטחונית וחברתית, חשוב כיום יותר מתמיד להאיר ולהעצים את ההיבטים החיוביים של החיים המשותפים בין יהודים לערבים בישראל. על פי נתוני מחקרים שהציג פרופ' עירן הלפרין, קיימות דוגמאות של קראו עוד

דצמבר 22, 2023 92

post icon

באות בדברים | يأتين بقول | Coming to say

מתרגשים להזמינכם לפתיחתה של התערוכה באות בדברים | يأتين بقول | Coming to say סיגלית לנדאו – מנאר זועבי דלה טרביה – לילא עבד אלרזאק מורג'אן גנאים – שמס הווארי זועבי سيغاليت لانداو – منار زعبي ليلى عبد קראו עוד

דצמבר 19, 2023 29

post icon