X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מנהל/ת לפורום לקידום השירות לאומי אזרחי

הפורום לקידום השירות לאומי-אזרחי מחפש מנהל/ת ! הפורום לשירות לאומי-אזרחי הינו קואליציה של תשעה ארגונים חברתיים, הפועל כדי לסייע ביצירת נורמה חברתית של שירות לאומי-אזרחי בחברה הישראלית, בדגש על אוכלוסי קראו עוד

מאי 11, 2019

Job Icon

משרת מנחים למרכז מצמיחים

אנחנו מגייסים מנחים מהחברה הערבית וגם מהחברה היהודית نبحث عن موجهي مجموعات ممتازين: מרכז מצמיחים מחפש מנחים/ות מעולים, משכילים ומנוסים לסדנאות בכיתות בבתי ספר: מהחברה הערבית לאזורים דרום, מרכז וירושלי קראו עוד

מאי 11, 2019

Job Icon