X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

סעודת האיפטאר בעכו העתיקה

סעודת האיפטאר היא סעודת שבירת הצום היומי בחודש רמדאן, לפי מסורת האסלאם. ביום 30/05/19 אנו מקיימות אירוע מיוחד של סעודה משותפת, ערביות ויהודיות לכבוד אחיותינו המוסלמיות. ניפגש בעכו העתיקה ונרכיב יחד את קראו עוד

מאי 1, 2019

event icon

ראמדן פי חארתנא

המועצה המקומית ג'לג'וליה מתכבדת להזמינכם לשוק ראמדן פי חארתנא המתקיים בשכונת אלבאטניה בימי חמישי ושישי בלילות ראמדן. מחכה לכם מופעי ילדים מרהיבים, דוכהים ועוד מלא הפתעות כל יום חמישי ושיש לאורך הרמדאן קראו עוד

מאי 1, 2019

event icon

כנס עמותת 'מצמיחים' בנושא: תוקפנות ברשת וחרם

אנו שמחים להזמינכם לכנס השנתי השני של עמותת 'מצמיחים' – המרכז להפחתת אלימות בבתי הספר: "חרם ובריונות ברשת כאמצעי לשיפור מעמד חברתי – כלים להתמודדות" הזדמנות ללמוד את מודל מצמיחים להפחתת אלימות וטכניקו קראו עוד

מאי 1, 2019

event icon

מנחים למרכז מצמיחים להפחתת אלימות בביה"ס

אנחנו מגייסים מנחים מהחברה הערבית וגם מהחברה היהודית نبحث عن موجهي مجموعات ممتازين: מרכז מצמיחים מחפש מנחים/ות מעולים, משכילים ומנוסים לסדנאות בכיתות בבתי ספר: מהחברה הערבית לאזורים דרום, מרכז וירושלי קראו עוד

מאי 1, 2019

Job Icon

פתיחת התערוכה אנא היא – أنا هي

התערוכה אנא היא – أنا هي הנפתחת בגלריה לשלום ב-11.5.19 מציגה מבט רנטגן חודר של ארבע אמניות מן החברה הערבית בישראל על מצבה ומיצובה של האישה בחברה הערבית בפרט, כמו גם למצבה של האישה בארץ בכלל ובחברות מו קראו עוד

אפריל 30, 2019

event icon