X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

נציגי עמותות חברתיות ועוד מוזמים לערב גלישה בספרים &...

מוזמנים לסרף תקדימי וחגיגי ביוזמה משותפת של עמותת בוק סרפינג ושני לנדאו מבית העמותות – הנושאים בסרף הם מנהיגות ומעורבות חברתית. המשתתפים הפעם יהיו נציגי עמותות חברתיות, הוצאות ספרים, גופים ממשלתיים, מ קראו עוד

מרץ 10, 2017 510

post icon

בית

האקתון הראשון לקידום חברה משותפת בגליל – יוני 2019 למעלה מ-120 מובילים חברתיים לקחו חלק בהא https://dialogtogether.com/%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-% קראו עוד

מרץ 7, 2017

post icon